“Porta sobre el pit el sant escapulari”

Porta sobre el pit el sant escapulari del Carme. ―Poques devocions ―n'hi ha moltes, de devocions marianes, i molt bones― són tan arrelades entre els fidels, i tenen tantes bene­diccions dels Sants Pares. ―A més, és tan mater­nal aquest privilegi sabatí! (Camí, 500)

Quan et demanaven quina imatge de la Mare de Déu et feia més devoció, i contestaves ―com qui ho té ben experimentat― ­que totes, vaig comprendre que eres un bon fill: per això et semblen bé ―m'enamoren, vas dir­― tots el retrats de la teva Mare. (Camí, 501)

Maria, Mestra d'oració. ―Mira com de­mana al seu Fill, a Canà. I com insis­teix, sense desanimar-se, amb perseverança. ―I com aconsegueix.

―Aprèn-ne. (Camí, 502)

Si vols ser fidel, sigues molt marià.

La nostra Mare des de l'ambaixada de l'Àngel, fins a la seva agonia al peu de la Creu no tingué més cor ni més vida que la de Jesús.

Recorre a Maria amb tendra devoció de fill, i Ella t'aconseguirà aquella lleialtat i abnegació que desitges. (Via Crucis, Est. XIII, n.4)