“Déu i audàcia!”

No sigueu ànimes de via estreta, homes o dones menors d'edat, curts de vista, inca­paços d'abastar el nostre horitzó sobrenatural cris­tià de fills de Déu. Déu i audàcia! (Solc, 96)

Al llarg dels anys, es presentaran -potser abans que no ens pensem- situacions particularment costoses, que exigiran molt d’esperit de sacrifici i un major oblit d’un mateix. Fomenta aleshores la virtut de l’esperança i, amb audàcia, fes teu el crit de l’Apòstol: perquè penso que els sofriments de la vida present, no es poden pas comparar amb aquella glòria futura que s’ha de manifestar en nosaltres; medita amb seguretat i amb pau: com serà l’Amor infinit de Déu abocat damunt aquesta pobra criatura! 

Ha arribat l’hora, enmig de les teves ocupacions ordinàries, d’exercitar la fe, de despertar l’esperança, d’avivar l’amor; és a dir, d’activar les tres virtuts teologals, que ens impulsen a desterrar de seguida, sense dissimulacions, sense embuts, sense embolics, els equívocs en la nostra conducta professional i en la nostra vida interior. (Amics de Déu, 71)

Rebre missatges per correu electrònic

email