"Sigueu ministres de la misericòrdia divina"

Mons. Xavier Echevarría ha conferit l'ordenació sacerdotal a 30 fidels de la prelatura de l’Opus Dei. Els nous sacerdots provenen d’11 països: Argentina, Brasil, Xile, Colòmbia, Espanya, Filipines, França, Mèxic, Regne Unit, Uganda i Uruguai.