Número d'articles: 3

Per què pregar pels difunts?

Al mes de novembre, l'Església viu el bon costum de resar pels familiars i amics difunts. Quina diferència hi ha entre Tots Sants i el dia dels Difunts? Recordem alguns punts del Catecisme de l'Església catòlica.

Últimes notícies

Què significa per a un cristià la resurrecció i la Pasqua?

Després de viure la passió i mort de Jesús, arriba el temps pasqual; un temps que s'inicia amb la resurrecció del Senyor, fonament de la nostra fe, ja que prova de manera indiscutible que Déu ha intervingut en la història humana per salvar els homes.

Últimes notícies

Tema 11. Resurrecció, ascensió i segona vinguda de Jesucrist

La resurrecció de Crist és la veritat fonamental de la nostra fe, com ho diu sant Pau (cf. 1Co 15, 13-14). Amb aquest fet, Déu va inaugurar la vida del món futur i la va posar a disposició dels homes.

Textos doctrinals