Etiqueta: Dades informatives

Hi ha 23 resultats sobre "Dades informatives"
Resum històric

Resum històric

L'Opus Dei va néixer el 2 d'octubre de 1928, quan sant Josepmaria va fundar l'Opus Dei durant uns exercicis espirituals a Madrid.

Últimes notícies
Iniciatives apostòliques

Iniciatives apostòliques

Sempre es tracta d'iniciatives civils que tiren endavant amb plena responsabilitat per part dels seus promotors. Algunes d'aquestes entitats confien la seva vivificació cristiana a la prelatura de l'Opus Dei, a través dels oportuns mitjans d'orientació i formació doctrinal i espiritual, així com de l'adequada assistència pastoral de les persones que ho desitgen.

Últimes notícies
Dades informatives sobre l'Opus Dei

Dades informatives sobre l'Opus Dei

El "Dades informatives sobre la prelatura de l'Opus Dei" és un dossier breu que resumeix l'esperit, l'organització, la història i algunes dades sobre l’Opus Dei. L'última edició és de 2020.

Comunicats
Aspectes econòmics

Aspectes econòmics

Les persones de l'Opus Dei atenen les seves pròpies necessitats amb el seu treball professional ordinari. Juntament amb els cooperadors cobreixen també les despeses de l'activitat apostòlica de la prelatura i contribueixen a sostenir les iniciatives de caràcter civil i diocesanes que considerin oportunes.

Últimes notícies
Relacions amb les diòcesis

Relacions amb les diòcesis

Els fidels laics de l'Opus Dei segueixen sotmesos a la potestat del bisbe diocesà de la mateixa manera i en les mateixes qüestions que els altres batejats de la diòcesi​. La jurisdicció del prelat afecta les obligacions contretes pels fidels amb la prelatura.

Últimes notícies
La prelatura de l'Opus Dei

La prelatura de l'Opus Dei

L'Opus Dei va ser erigit el 1982 com a prelatura personal d'àmbit internacional. Es regeix per les normes del dret general de l'Església, per la constitució apostòlica Ut sit del 28 de novembre de 1982 i els seus estatuts propis.

Últimes notícies