Camí, Solc i Forja

Textos
Camí, Solc i Forja

Aquests llibres estan compostos per breus punts de meditació, d'estil directe, que posen el lector es troba davant de les exigències divines en un ...

Converses

Textos
Converses

El llibre recull set entrevistes que va concedir sant Josepmaria Escrivà, entre el 1966 i el 1968, a Le Figaro, The New York Times, Time ...

Missatge del dia

“Jesús, en el teu nom, buscaré ànimes”

Duc in altum. ―Mar endins! ―-Refusa el pessimisme que et fa covard. Et laxate retia vestra in capturam― i llança les teves xarxes per a pescar. Que no veus que pots dir, igual que Pere: In nomine tuo, laxabo rete ―Jesús, en el teu nom, buscaré ànimes? (Camí, 792)

Acompanyem Crist en aquesta pesca divina. Jesús  és a la vora del llac de Genesaret i la gent s’amuntega al seu voltant, delerosa d’escoltar la paraula de Déu. Com ara! Que no ho veieu? Desitgen sentir el missatge de Déu, per bé que externament ho dissimulen. Potser n’hi ha que han oblidat la doctrina de Crist; d ...