Missatge del dia

“Tens errors..., i quins errors!”

No t'espantis, ni et desanimis, en descobrir que tens errors..., i quins errors! - Lluita per arrencar-los. I, mentre lluites, convenç-te que és bo que sentis totes aquestes febleses, perquè, si no, series un superb: i la supèrbia aparta de Déu. (Forja, 181)

Jesús, si els qui ens reunim en el vostre Amor fóssim perseverants! Si aconseguíssim de traduir en obres aquests anhels que Vós mateix desperteu en les nostres ànimes! Pregunteu-vos ben sovint: Jo, per què m’estic a la terra? I així procurareu el perfecte acabament ple de caritat de les feines que emprengueu a cada jornada i l’atenció de ...