Camí, Solc i Forja

Textos
Camí, Solc i Forja

Aquests llibres estan compostos per breus punts de meditació, d'estil directe, que posen el lector es troba davant de les exigències divines en un...

Converses

Textos
Converses

El llibre recull set entrevistes que va concedir sant Josepmaria Escrivà, entre el 1966 i el 1968, a Le Figaro, The New York Times, Time,...

Llibres escrits per sant Josepmaria

Converses

Converses

El llibre recull set entrevistes que va concedir sant...

Amics de Déu

Amics de Déu

Publicat per primera vegada el 1977, és la primera obra...

Sant Rosari

Sant Rosari

Sant Rosari, publicat per primera vegada el 1934, consta...

Via Crucis

Via Crucis

El llibre Via Crucis consta de breus comentaris a les...

Missatge del dia

“Examina't: a poc a poc, amb valentia”

Examen. ― Labor diària. ― Comptabili­tat que no deixa mai qui porta un ne­goci. I hi ha algun negoci que valgui més que el negoci de la vida eterna? (Camí, 235)

Examina't: a poc a poc, amb valentia: ― No és cert que el teu poc humor I la teva tristesa immotivats ― immotivats aparent­ment ― provenen de la teva falta de decisió per a trencar els llaços subtils, però «concrets», que et va posar ― arterosament, amb pal·liatius ― la teva concupiscència? (Camí, 237)

Acaba sempre el teu examen amb un acte d'Amor ― dolor d'Amor ―: per tu, per tots els pecats dels homes... ― I considera la cura paternal de Déu, que et va treure els obstacles perquè no...