Escriva.org, un web per aprofundir en el missatge de sant Josepmaria

Els llibres de sant Josepmaria ofereixen suggeriments per a qui desitja ser trobat per Déu a la seva vida ordinària. El primer llibre va veure la llum el 1939: Camí. La posada en marxa del lloc web escriva.org ara facilita l'accés a nombrosos escrits del fundador de l'Opus Dei.

Nou lloc web dels escrits de sant Josepmaria: escriva.org


Un cercador particularment eficaç, categories per temes, els textos en més de 20 idiomes, un disseny clar i senzill que facilita la lectura i velocitat de càrrega en connexions lentes, són algunes de les novetats del nou lloc web.

Camí, l'obra més popular, es pot consultar a la nova pàgina, juntament amb Solc i Forja, i les recopilacions d'homilies Amics de Déu i És Crist que passa; s'han incorporat també en castellà el primer i segon volum de Cartas i En diálogo con el Señor, publicats en els darrers anys com a edicions crítiques.

Pàgina principal d'escriva.org
Pàgina principal d'escriva.org

Altres textos —alguns fins ara inèdits— segueixen el pla de publicació de les obres que sant Josepmaria va deixar escrites. La seva preparació s'ha encarregat a l’«Istituto San Josemaría Escrivá», que les publicarà com a edicions crítiques que les contextualitzen i n'afegeixen informació. Passat un temps de l'edició en llengua original o de les successives traduccions, s'aniran afegint a poc a poc a escriva.org per accedir-hi universalment, amb els corresponents índexs de matèries i de referències de la Sagrada Escriptura.

Quatre innovacions del lloc web dels escrits de sant Josepmaria

Les novetats i les innovacions d'aquest nou web s'han centrat a donar solució als quatre problemes que es van identificar a l'antiga escrivaobras.org: idiomes disponibles i problemes de visió, connexió i compatibilitat de dispositius. Actualment s'ofereixen a escriva.org traduccions a vint-i-quatre idiomes -ja que no totes les 142 traduccions de Camí s'han digitalitzat- i s'aniran afegint progressivament les que es preparin. Pel que fa a les persones que tenen problemes de visió, amb dificultat per veure amb poc contrast o que no veuen en absolut, a escriva.org, tipografies, fons i colors estan escollits de tal manera que ajuden a navegar pel web de manera amable i senzilla.

Índex de matèries segons el llibre que es vol consultar
Índex de matèries segons el llibre que es vol consultar

D'altra banda, s'ha adaptat el web perquè funcioni correctament i de manera fluida a països que no tenen una banda ampla de connexió a Internet. Amb els canvis introduïts, els temps de càrrega s'han vist reduïts a la majoria de països i també als dispositius mòbils des dels quals s'accedeix: els més senzills o antics també notaran millores respecte al web anterior.

Com treure partit a escriva.org?

Les obres de sant Josepmaria publicades en aquest portal sumen diversos milers de pàgines, amb un contingut ampli i ric. Per a aquells usuaris que vulguin trobar cites o idees concretes segons un camp temàtic determinat, s'ha creat un índex que agrupa tots els textos per matèries. La pàgina té a més un cercador potent que permet localitzar ràpidament qualsevol paraula i trobar cites de manera senzilla. A partir d'ara resultarà més fàcil, per exemple, triar una referència de sant Josepmaria sobre santificació del treball, amor al Papa o filiació divina.

Desglossament per temes.
Desglossament per temes.

Cada matèria està subdividida en categories. Per exemple, volem alguna idea sobre l'apostolat per a la nostra pregària personal. A l'índex de matèries, en la paraula "apostolat" apareixen fins gairebé cinquanta subcategories relacionades, com poden ser “apostolat a la llar”,“eficàcia apostòlica”, fruits”, “sobreabundància de vida interior” o “instruments de Déu”, cadascuna amb diverses cites de les obres de sant Josepmaria.

Una cosa semblant passa amb les cites bíbliques, ja que juntament amb l'índex de matèries s'ha desenvolupat un índex de referències a la Sagrada Escriptura organitzat segons els llibres de l'Antic i del Nou Testament. A cadascun estan recollits els versets que sant Josepmaria cita, amb l'enllaç al paràgraf en què s'hi esmenta. Es poden cercar les cites per a una obra concreta o des de l'índex general accedir a tots els textos que utilitzen aquesta font.

Índex de referències a la Sagrada Escriptura
Índex de referències a la Sagrada Escriptura

Totes aquestes millores en la classificació temàtica faciliten cercar comentaris a les escenes evangèliques de l'Anunciació, el jove ric o les pesques miraculoses; o localitzar un passatge o un punt on parla de vida d'infància espiritual, de mortificació o d'alegria. En cas que alguna de les obres no estigui disponible en el mateix idioma, també s'indica en quines altres llengües es pot consultar. 

Una ajuda per a la vida cristiana. 

Al llibre gratuït Compañeros de Camino, es troben alguns testimonis de persones de les més variades procedències que han trobat en aquest llibre ajuda per començar a fer oració, consol en moments personals complexos o ànim per portar una sòlida vida cristiana: trobades casuals, lectures clandestines a països on la fe estava perseguida... L'àmplia difusió de Camí i el seu servei a les ànimes tenen a veure amb l'experiència sacerdotal del fundador de l'Opus Dei i amb la seva vida interior. El lector no troba un elenc de teories més o menys pietoses; conversa amb un sacerdot que encomana el seu amor a Déu. Aquests testimonis són, en certa manera, la punta de l'iceberg del bé que han fet tots els llibres de sant Josepmaria. 

És gran l'ajuda a la pietat personal de Sant Rosari o Via Crucis. Qualsevol que hagi meditat les homilies d’És Crist que passa, Amics de Déu o Estimar l'Església pot donar testimoni de com es tracta de lectures que permeten realitzar el panorama que es descriu al punt 754 de Forja

«Quan obris el Sant Evangeli, pensa que el que s'hi narra —obres i dites de Crist— no solament has de saber-ho, sinó que has de viure-ho. Tot, cada punt relatat, s'ha recollit, detall a detall, a fi que ho encarnis en les circumstàncies concretes de la teva existència.

—El Senyor ens ha cridat als catòlics per tal que el seguim de la vora i, en aquell Text Sant, hi trobes la Vida de Jesús; però, a més, hi has de trobar la teva pròpia vida. 

Aprendràs a preguntar tu també, com l'Apòstol, ple d'amor: «Senyor, què voleu que jo faci?…» —La Voluntat de Déu!, sents en la teva ànima de manera terminant. 

Doncs, agafa l'Evangeli cada dia, i llegeix-lo i viu-lo com a norma concreta. —Així han procedit els sants

La publicació el 2017 d'un nou elenc d'homilies i meditacions com En diálogo con el Señor, o el 2020 l'inici de l'edició de les cartes als fidels de l'Opus Dei, permeten aprofundir en el tresor del missatge de sant Josepmaria. Al llibre d'entrevistes Converses amb Mons. Escrivà de Balaguer —que inclou l'emblemàtica homilia Estimar el món apassionadament pronunciada al campus de la Universitat de Navarra— es presenta el seu pensament amb la radicalitat de la seva novetat, tal com ho van recollir els periodistes de Le Figaro, The New York Times, Time, L'Osservatore della Domenica, Telva, Gaceta Universitaria i Palabra.

El fundador de l'Opus Dei canvia de registre segons el tipus de text —discursos acadèmics, punts de meditació, homilies o entrevistes—, però hi ha un fons comú, un interès per ajudar el lector —o l'oient—, per transmetre un missatge net al que la retòrica ajudi a lluir, de manera que la llum recaigui en el contingut i no en la forma:

«Us asseguro, fills meus, que quan un cristià fa amb amor allò que és més intranscendent de les accions de cada dia, justament allò traspua la transcendència de Déu. Per això us he repetit, amb un martelleig constant, que la vocació cristiana consisteix a fer hendecasíl·labs amb la prosa de cada dia. Sembla, fills meus, que és a la línia de l’horitzó on s’ajunten el cel i la terra; mes no és així: on veritablement s’ajunten és en els vostres cors, quan viviu santament la vida ordinària…» (Converses, 116).