Camí, Solc i Forja

Aquests llibres estan compostos per breus punts de meditació, d'estil directe, que posen el lector es troba davant de les exigències divines en un ambient de confiança i amistat.

Camí

Fruit de la tasca sacerdotal que l’autor havia iniciat el 1925, Camí apareix per primera vegada el 1934 (a Conca) amb el títol de Consideraciones Espirituales. En l'edició següent -realitzada a València el 1939-, el llibre, notablement ampliat, rep ja el seu títol definitiu. Camí té un estil directe, de diàleg serè, en el qual el lector es troba enfront de les exigències divines en un ambient de confiança i amistat. Fins al moment, s'han publicat 4.637.520 exemplars en 46 idiomes.

Solc

Igual que Camí, Solc és fruit de l'oració personal i de l'experiència d'ànimes de sant Josepmaria Escrivà. Compost també per punts de meditació, presenta una atractiva visió de les virtuts humanes. "Solc vol abastar la totalitat de la persona cristiana -cos i ànima, naturalesa i gràcia-, i no solament la intel·ligència", va escriure el beat Àlvar del Portillo en una nota de presentació del llibre.

Sant Josepmaria Escrivà havia deixat preparat el llibre per a la seva publicació a falta només de la revisió final, que no va tenir temps de fer. La primera edició va aparèixer, pòstuma, el 1986. D’aleshores ençà, s'han publicat prop de 500.000 exemplars en 21 idiomes.

Forja

Estructurada de la mateixa faisó que Camí i Solc, Forja consta de 1055 punts de meditació, distribuïts en 13 capítols. Moltes d'aquestes consideracions, que el fundador de l’Opus Dei va escriure en la seva major part pels anys trenta del segle XX, tenen caràcter autobiogràfic, tot i que solen aparèixer narrades en tercera persona.

La trama del llibre segueix l'itinerari interior d'un cristià que anhela la identificació progressiva amb el Crist: "Forja, en definitiva, acompanya l'ànima en el recorregut de la seva santificació, des que percep la llum de la vocació cristiana fins que la vida terrenal s'obre a l'eternitat" (Mons. Àlvar del Portillo, Presentació). La primera edició és del 1987. Fins ara s'han publicat poc més de 400.000 exemplars en 16 idiomes.