Missatge del prelat (9 d'abril de 2019)

En la setmana prèvia a la Setmana Santa, Mons. Fernando Ocáriz ens convida a contemplar el Crist a la Creu, a meditar sobre la nostra personal disponibilitat a la voluntat de Déu.

Opus Dei - Missatge del prelat (9 d'abril de 2019)

Estimadíssims: que Jesús em guardi les filles i els fills!

El Divendres Sant, ja a prop, contemplarem davant de Crist crucificat la immensitat del seu amor redemptor, amor que el va portar a la plena disponibilitat i obediència a la voluntat de Déu Pare.

El nostre seguiment de Jesús, la nostra identificació amb Ell, porta, també dins de les nostres circumstàncies personals, a una disponibilitat sense límits davant dels desafiaments i els requeriments de la missió apostòlica. En el nostre caminar diari, volem descobrir la veu de Crist que ens crida i ens convida a ampliar el nostre horitzó. Com sant Pau, ens volem fer «tot amb tots» (1 Cor 9, 22).

A propòsit de la disponibilitat, penso que, en aquestes setmanes prèvies a la beatificació de Guadalupe, ens ajudarà a considerar precisament com el seu projecte de vida va quedar engrandit en situar-se dins del pla diví: Guadalupe es va deixar portar per Déu, amb alegria i espontaneïtat, d’un lloc a un altre, d’una feina a una altra. El Senyor en va potenciar les capacitats i els talents, en va desenvolupar la personalitat i va multiplicar els fruits de la seva vida.

Déu farà també un gran bé a moltes persones a través de nosaltres, malgrat els nostres defectes i errors, amb la nostra disponibilitat per escoltar, per servir, per ajudar i deixar-nos ajudar; en una paraula, per estimar el que Ell vulgui. Com va escriure sant Josepmaria: «És el joc diví de l’entrega» (Carta 14.II.1974, núm. 5). I, sempre i en tot, amb la llibertat i l’alegria de les filles i els fills de Déu.

Amb tot l’afecte us beneeix

el vostre Pare

Roma, 9 d'abril de 2019