Número d'articles: 128

Què és un cooperador de l'Opus Dei?

Els cooperadors són homes o dones que, sense formar part de la Prelatura de l'Opus Dei, ajuden de diverses maneres als seus apostolats.

Cooperadors de l'Opus Dei

Els cooperadors de l'Opus Dei: un llum encès

L'oficina de comunicació de l'Opus Dei edita una breu publicació on s'explica què és un cooperador, com pot ajudar i ser ajudat, i recull molts testimonis de persones dels cinc continents.

Cooperadors de l'Opus Dei

On puc aconseguir més informació sobre l’Opus Dei?

Romana és el butlletí oficial de l'Opus Dei.

Prelatura Personal

Activitats de l'Opus Dei a Catalunya

La formació cristiana és el principal objectiu i fil conductor de les activitats que organitza l'Opus Dei arreu.

Opus Dei en aquest país

Una ajuda en la vocació sacerdotal

La Societat Sacerdotal de la Santa Creu ofereix als seus socis i als clergues que participen de les seves activitats uns mitjans espirituals per sostenir i donar suport a la vida interior, la formació doctrinal i pastoral i la unió fraterna entre els sacerdots.

La Societat Sacerdotal de la Santa Creu

Cristians al mig del món

La crida divina a l’Opus Dei és la mateixa per a tots els seus membres. Simplement hi ha maneres diverses de viure la mateixa vocació cristiana segons les circumstàncies personals de cadascú.

Opus Dei

Protecció de menors

En aquest apartat s'inclouen unes directrius d'àmbit universal, establertes pel prelat. A més es presenta i publica el protocol d'investigació aprovat pel vicari regional d'Espanya i es faciliten mitjans de contacte amb el coordinador de protecció de menors.

Opus Dei

Ignacio Barrera, vicari regional

A la regió d'Espanya el vicari regional és Ignacio Barrera. Aquesta regió està dividida en deu delegacions. Al capdavant de cadascuna d'aquestes circumscripcions es troba un vicari de la delegació.

Prelatura Personal

Govern

Per a poder dur a terme de manera eficaç les seves obligacions de direcció, el Prelat compta amb un vicari al capdavant de cadascuna de les regions que es divideix l'Opus Dei pel món. Algunes regions, al seu torn, són dividides en delegacions.

Opus Dei en aquest país

Sobre la incorporació i la sortida de l'Opus Dei

Com s'arriba a formar part de l'Opus Dei? Resulta possible deixar de pertànyer a la Prelatura? En aquest article es detallen alguns aspectes sobre el discerniment i les fases per a la incorporació a l'Opus Dei, i sobre les situacions de la sortida, amb algunes reflexions sobre el fenomen vocacional i el seu acompanyament.

Opus Dei