Oració

Els cristians han acudit sempre a la intercessió dels sants perquè portin la seva oració a la presència de Déu.

Oh Déu, que per mediació de la Verge Santíssima atorgàreu a sant Josepmaria, sacerdot, gràcies innombrables, escollint-lo com a instrument fidelíssim per fundar l’Opus Dei, camí de santificació en el treball professional i en l’acompliment dels deures ordinaris del cristià: feu que jo sàpiga també convertir tots els moments i circumstàncies de la meva vida en ocasió d’estimar-vos, i de servir amb alegria i amb senzillesa l’Església, el Sant Pare i les ànimes, il·luminant els camins de la terra amb la lluminària de la fe i de l’amor.

Concediu-me per la intercessió de sant Josepmaria el favor que us demano... (demani’s). Així sia.

Parenostre, Avemaria i Glòria

Estampa en format PDF


Oració per a nens

Jesús, que vas estimar molt Sant Josepmaria i junts vau fer coses tan boniques, fes que jo sàpiga estimar-te i ajuda’m a ser com Tu. Jesús, vull ser cada dia millor i portar-me bé sempre, encara que això de vegades em costa.

Sant Josepmaria, digues a Déu i a la Verge que m’ajudin, tu que estàs tan a prop d’ells. Per això, et demano... (demana allò que desitges i no oblidis els teus pares, germans, amics, professors...)

Resa una Avemaria (“Déu vos salve, Maria, plena de gràcia...”) a poc a poc.

Estampa per a nens en format PDF


L'oració de l'estampa a sant Josepmaria en aranès [+]