Em faltaven tres exàmens

​Em poso en contacte amb vostès per explicar els dos favors rebuts mitjançant la intercessió de Mn. José María Hernández Garnica.

Favors
Opus Dei - Em faltaven tres exàmens

Després d’haver conegut la història de Mn. José María Hernández Garnica de la mà d’un sacerdot de l’Obra, vaig començar a tenir gran interès per conèixer la seva història, especialment per tractar-se d’un Enginyer de Mines, igual que jo.

Durant l’últim semestre de carrera, i a falta de tres assignatures, sent per a mi les més difícils de tota ella, vaig començar a resar l’estampa per demanar la intercessió de Mn. José María Hernández Garnica en els meus estudis i d’aquesta manera poder acabar-los aquest semestre, evitant d’aquesta manera entrar en un setè any de carrera.

Treballant dur, confiant en la providència divina i en la intercessió del meu camarada de professió, vaig anar realitzant els exàmens fins a arribar al desembre passat amb les tres assignatures superades. D’aquesta manera vaig poder passar a realitzar el meu projecte final de carrera i graduar-me com Enginyer de Mines.

Com agraïment a Mn. Chiqui, vaig viatjar en companyia de la meva núvia des de Madrid fins a l’Església de Santa Maria de Montalegre i donar-li les gràcies, i aprofitar per tornar a demanar-li un favor, aconseguir una feina que em permetrà tirar endavant.

D’aquesta manera, poques setmanes després vaig concloure amb èxit un procés de selecció en una gran empresa que em permetria començar a treballar com a becari.

D’aquesta manera, Mn. Chiqui va intercedir per mi, però al llarg de tot aquest temps, d’una manera fortuïta, vaig començar a prendre’m seriosament la meva vida cristiana, fins al punt de sol·licitar l’admissió a l’Opus Dei.

Espero amb aquest petit testimoni, donar fe del gran intercessor que és Mn. José María Hernández Garnica i a ajudar a seguir sumant per a la seva causa, acceptant amb això la publicació del mateix.

Més informació