Nathan’s weg naar Rome

Getuigenissen
Nathan’s weg naar Rome

Tijdens de Paaswake werd Nathan door paus Franciscus gedoopt en opgenomen in de katholieke Kerk. In dit artikel vertelt de jonge Amerikaan over zijn...

Nieuws van de paus

Pastorale brieven

Bericht van de prelaat (8 april 2018)

Bericht van de prelaat (8 april 2018)

Ter gelegenheid van de zondag van de Goddelijke Barmhartigheid nodigt de prelaat ons uit om aan Jezus te vragen: "Geef ons meer geloof!".

Dagelijkse tekst

“Kalmte in geval van zorgen”

Als je - door je blik op God gericht te houden - je kalmte weet te bewaren in geval van zorgen; als je kleinigheden, rancunes en afgunst leert te vergeten, zul je je veel energie besparen die je nodig hebt om met succes te kunnen werken ten dienste van de mensen. (De Voor, 856)

Vecht tegen de scherpe kanten van je karakter, tegen je egoïsme, je gemakzucht, je afkeer tegenover bepaalde mensen of dingen - Behalve dat we medeverlossers moeten zijn, moet je goed bedenken dat de beloning die je zult ontvangen, recht evenredig zal zijn aan het zaaiwerk dat je zult hebben verricht.
(De Voor, 863)

De taak van een christen: het kwaad verstikken in een overvloed aan goeds. Het gaat er niet om negatieve campagnes te voeren of anti-wat-dan-ook te zijn....