Nieuws van de paus

Dagelijkse tekst

“Een willoos willen is het”

Een willoos willen is het, als je de gelegenheid tot zondigen niet vastberaden vermijdt. - Misleid jezelf niet door me te zeggen dat je zwak bent. Je bent... laf, en dat is niet hetzelfde. (De Weg, 714)

De wereld, de duivel en het vlees zijn als drie avonturiers die gebruik maken van de zwakheid van het onbeteugelde in je binnenste. Zij willen dat je, in ruil voor het waardeloos klatergoud van een pretje, hun het zuivere goud, de parels, de briljanten en de robijnen geeft, die gedrenkt zijn in het levende en verlossende bloed van jouw God en die het losgeld en de schat zijn van je eeuwigheid. (De Weg, 708)

Alweer een misstap...en wat voor een! Gaan wanhopen? Nee: verneder je en neem...