Terug in de schaapskudde

Getuigenissen
Terug in de schaapskudde

“Een goede vriendin vertelde mij een verhaal over herders: zij breken de poten van schapen die van de kudde afdwalen”. Een bekeringsverhaal uit de...

Nieuws van België

Nieuws van de paus

Bisschop Álvaro del Portillo

Mgr. Álvaro del Portillo wordt geboren op 11 maart 1914 in Madrid. Opvolger van Jozefmaria Escrivá en prelaat van het Opus Dei tot zijn overlijden in 1994, wordt hij op 27 september in Madrid zaligverklaard door kardinaal Amato

Pastorale brieven

Brief van de prelaat (14 februari 2018)

Brief van de prelaat (14 februari 2018)

“Laten we Hem danken, want alles is van Hem”. De prelaat noemt zijn reis naar Brazilië, en het leven van overgave die de beide verjaardagen van vandaag weerspiegelen; daarbij valt deze dag samen met het begin van de Veertigdagentijd.

Dagelijkse tekst

“Mensenvisser zonder iets te vangen”

De Heer wil een concreet apostolaat van je, zoals de vangst van die honderd drieënvijftig grote vissen - en geen andere dan juist die - die aan de rechterkant van de boot werden opgehaald. Je vraagt me: Hoe komt het dat ik niets vang, hoewel ik toch weet dat ik een - mensenvisser - ben die contact heeft met veel vrienden, en hoewel ik zie op wie ik mijn apostolaat specifiek moet richten? - Heb ik te weinig liefde? Heb ik te weinig innerlijk leven? Luister naar het antwoord uit de mond van Petrus, bij d...

...ie andere wonderbare visvangst: - “Meester, de hele nacht hebben wij ons afgetobt en we hebben niets gevangen; maar toch zal ik op Uw bevel het net uitwerpen”. In naam van Jezus, begin opnieuw! - Gesterkt: weg met die slapheid! (De Voor, 377)

Apostel zijn, het vurige verlangen dat het hart van iedere christen verteert, is in de kern niets anders dan het werk van elke dag. Het vormt een eenheid met dat werk dat de kans biedt Christus zelf te ontmoeten. Als...