Montse Grases förklaras vördnadsvärd

Påven Franciskus har den 26 april godkänt att kongregationen för helgonförklaringar offentliggör dekreten rörande tolv helgonförklaringsprocesser. Bland dessa är dekretet om Montse Grases heroiska dygder. Hon levde 1941-1959 och tillhörde Opus Dei.

Nyheter om processen

Vid Kongregationen för helgonförklaringsprocesser finns det för handläggning en "Positio super vita et virtutibus".