Number of articles: 11

Spoznavati Njega in sebe (4) – Ko znamo prisluhniti

Mojzesovo življenje nas uči, naj pri izpolnjevanju poslanstva, h kateremu smo poklicani, pustimo Svetemu Duhu, da nas preoblikuje preko poslušanja Boga in sinovskega dialoga z Njim.

Duhovnost

Spoznavati Njega in sebe (3) – V družbi svetnikov

Ko se učimo moliti, nam pri tem lahko pomagajo ljudje, ki so to počeli v svojem življenju: svetniki, in na poseben način sveta Marija.

Duhovnost

Spoznavati Njega in sebe (2) – Z Jezusovimi besedami

Drugi prispevek v sklopu člankov o molitvi govori o tem, kako Bog prihaja naproti človeku in vzgaja njegovo srce, da bi mogel stopiti v odnos z Njim in odkriti, da je ljubljen božji otrok.

Duhovnost

Spoznavati Njega in sebe (1) – Beseda, ki Jezusu ukrade srce

Dobri razbojnik je osvojil Gospodovo srce in si odprl pot v nebesa. Takšna je molitev: beseda, ki Jezusu ukrade srce in nam daje, da od tega trenutka dalje živimo skupaj z njim.

Duhovnost

Spoznavati Njega in sebe (12) – Duše liturgične molitve

O nekaterih mislih svetega Jožefmarija, ki nam lahko pomagajo k tesnejši zedinjenosti z Bogom in Cerkvijo pri liturgičnih dejanjih.

Duhovnost

Spoznavati Njega in sebe (5) – Kako nam Bog govori

Jezik molitve je skrivnosten: ne moremo ga nadzorovati, lahko pa korak za korakom zaznavamo, da spreminja naše srce.

Duhovnost

Spoznavati Njega in sebe (11) – Vi ste Kristusovo pismo

Odnos z Bogom v naši molitvi je tesno povezan z vsemi našimi dejanji v vsakdanjem življenju. To je pokazal Jezus pri svojem oznanjevanju in na to je stalno spominjal tudi sv. Jožefmarija.

Duhovnost

Spoznavati Njega in sebe (7) – Iskanje povezave

Besede, ki jih je sveti Jožefmarija uporabljal na začetku in koncu premišljevalne molitve, lahko služijo tudi nam kot vodilo pri naši meditaciji.

Duhovnost

Nova obzorja (1) – »Tista prva molitev božjega otroka«

Čut božjega otroštva spremeni vse, tako kot se je spremenilo življenje svetega Jožefmarija, ko je nepričakovano odkril to novo obzorje.

Duhovnost

Umetnost premišljevalne molitve

Molitev: človekov dialog z Bogom, od srca k srcu. Odnos, v katerega lahko vlagamo vedno več truda, kot je predlagano tudi v tem besedilu.

Duhovnost