Življenjepis

Sveti Jožefmarija, ustanovitelj organizacije Opus Dei, je s sporočilom, da so vsi ljudje poklicani k svetosti, opozoril na nove oblike svetosti znotraj katoliške Cerkve.

Življenjepis

“Ustanovitelj Opus Dei” (1. knjiga)

“Ustanovitelj Opus Dei” (1. knjiga)

Življenjepis sv. Jožefmarija Escrivája (avtor: Andrés Vázquez de Prada)

Kratki posnetki ustanovitelja

Nasmeh

“Dober kristjan si, če si vedno nasmejan,” pravi sveti...

Besedilo dneva

“Veselje, mir in vztrajnost na poti”

Dejstvo, da smo božji otroci, nas bo — ponavljam — vodilo k temu, da bomo imeli kontemplativnega duha sredi kakršnihkoli človeških dejavnosti — luč, sol in kvas, zaradi molitve, zaradi mrtvičenja, zaradi verske in strokovne izobraženosti —, tako da bomo uresničevali ta program: kolikor bolj v notranjosti sveta se nahajamo, toliko bolj moramo biti božji. (Kovačnica, 740)

Ne gledamo na svet z žalostim izrazom. Katehezi so storili, morda nehote, neljubo uslugo tisti življenjepisci svetnikov, ki so na vsak način hoteli odkriti pri božjih služabnikih velike reči že pri prvem vekanju. (…)

Zdaj smo se z božjo pomočjo naučili odkrivati, v teku tega na videz vedno enakega dneva, spatium verae poenitentiae, čas resnične pokore; v tistih trenutkih sklenemo emendatio ...