Besedilo dneva

“Za pokornost je potrebna ponižnost”

Kadar moraš ukazovati, ne ponižuj: postopaj rahločutno; spoštuj razum in voljo tistega, ki uboga. (Kovačnica, 727)

Mnogokrat nam govori po drugih ljudeh in lahko se zgodi, da nas napake teh ljudi, ki jih vidimo, ali dvom, da so ti ljudje prav poučeni in da razumejo vse postavke problema, nagovarja k neposlušnosti.

To ima lahko tudi nadnaraven pomen, saj nam Bog ne nalaga slepe pokorščine, ampak razumno, in čutiti moramo odgovornost, da z našim spoznanjem pomagamo drugim ...