Delo medicinskih sester

“Blagoslavljam vse medicinske sestre vsega sveta!”