Delo, sredstvo za svetost

Ustanovitelj Opus Dei razlaga sporočilo te organizacije: posvečevati delo, da bi služili Bogu in ljudem. Spreminjati delo v molitev.