Msgr. Fernando Ocáriz — življenjepis
Msgr. Fernando Ocáriz

Prelatovo sporočilo (4. november 2018)

V tem sporočilu nas prelat Opus Dei z besedami Svetega pisma spominja, da “je naše upanje v nebesih”, o čemer lahko še posebej premišljujemo v mesecu novembru.

V mesec november smo vstopili z obhajanjem slovesnega praznika vseh svetih in naslednjega dne s spominom vseh vernih rajnih. Ti dnevi nas spominjajo, da je naše upanje v nebesih (prim. Kol 1,5); upanje, ki razsvetljuje naše korake na zemlji. Govori nam, da se bo svet, v katerem živimo, nekega dne spremenil v »novo nebo in novo zemljo« (2 Pt 3,13). Govori nam tudi o tem, da naše vsakodnevne ...

Zakaj prelata Opus Dei kličemo “oče”?

V tem članku so predstavljeni nekateri teološko-duhovni vidiki o prelatu kot očetu. V nekem drugem, povezanem prispevku pa so opisane prelatu lastne pristojnosti in njegova jurisdikcija.

Kaj je osebna prelatura?

Kaj je osebna prelatura?

Osebna prelatura je del katoliške Cerkve, v smislu, da jo sestavljajo določeni verniki in ima hierarhično strukturo s prelatom, ki je njen vodja in počelo edinosti, ter duhovniki in diakoni, ki z njim sodelujejo.