Msgr. Fernando Ocáriz

Prelatovo sporočilo (9. januar 2019)

Msgr. Fernando Ocáriz nas vabi, da izkoristimo novo leto in na nov način poslušamo Boga, ki nas kliče v običajnih okoliščinah življenja.

Predragi, naj Jezus varuje moje hčere in sinove!

Leto, ki se začenja, je priložnost – “novo leto, nov boj,” z besedami svetega Jožefmarija – za obnovitev našega hrepenenja, da bi slišali Boga, ki nam govori v vsakodnevnih okoliščinah, da bi očistili, kar zamegljuje naš pogled in nam onemogoča videti Jezusa. Trudímo se hoditi in novitate sensus (Rim 12,2), z novim čutom, z vedrim in veselim bojem, da bi vse bolj spoznavali ...

Zakaj prelata Opus Dei kličemo “oče”?

V tem članku so predstavljeni nekateri teološko-duhovni vidiki o prelatu kot očetu. V nekem drugem, povezanem prispevku pa so opisane prelatu lastne pristojnosti in njegova jurisdikcija.

Kaj je osebna prelatura?

Osebna prelatura je del katoliške Cerkve, v smislu, da jo sestavljajo določeni verniki in ima hierarhično strukturo s prelatom, ki je njen vodja in počelo edinosti, ter duhovniki in diakoni, ki z njim sodelujejo.