Play

Sporočilo

Opus Dei pomaga iskati Kristusa v delu, v družinskem življenju in v ostalih običajnih dejavnostih.

Dejavnosti

Duhovno vodenje, doktrinalna predavanja, duhovne obnove in tečaji katekizma so nekatere izmed dejavnosti, ki jih Opus Dei organizira z namenom pomagati tistim, ki želijo izboljšati svoje duhovno življenje in svojo evangelizacijsko prizadevnost. Odvijajo se v centrih Opus Dei, v cerkvah ali na domu katerega izmed udeležencev ter so odprte za vsakogar.

Mesto v katoliški Cerkvi

Duhovno izobraževanje, ki ga nudi Opus Dei, dopolnjuje delo krajevnih cerkva. Kdor postane član Opus Dei, še naprej ostaja vernik škofije, ki ji pripada.

Nepozabni teden na Polzeli

14. julija se je šest študentk odpravilo na nepozabno avanturo, ki je trajala 168 ur in za katero smo si kasneje želele, da bi trajala še stokrat dlje.

Oaza upanja na jugu Londona

Brixton, na jugu Lodona, je privlačna točka za velik delež priseljencev in beguncev iz Afrike, Azije, Latinske Amerike in Vzhodne Evrope. Prispevek o Baytree Centru, ki na tem območju spodbuja aktivnosti za družbeno vključevanje.

Harambee praznuje 10. obletnico projektov v Afriki

Dejavnosti Harambeeja so osredotočene na 40 vzgojnih in informativnih projektov v 18 državah. V svoje delo neposredno vključujejo afriške prebivalce, saj je njihovo geslo učiti in ne samo graditi šole.