“Lepota svete čistosti”

Ni mogoče živeti čistega življenja brez božje pomoči. Bog hoče našo ponižnost, hoče, da ga prosimo pomoči preko naše Matere in njegove Matere. Devici Mariji moraš prav zdaj, v spremljani samoti svojega srca, brez hrupa besed povedati: Mati moja, to moje ubogo srce se včasih upre … Ampak, če mi ti pomagaš … — In ti bo pomagala, da ga ohraniš čistega in greš naprej po poti, na katero te je Bog poklical: Marija ti bo vedno olajšala izpolnjevanje božje volje. (Kovačnica, 315)

Kar zadeva telo, moramo biti čisti najbolj, kolikor zmoremo, brez strahu, kajti spolnost je nekaj svetega in plemenitega — je udeleženost v božji stvarjenjski moči — in ustvarjena je za zakon. Tako boste čisti in brez strahu boste s svojim ravnanjem pričevali, da je sveta čistost nekaj mogočega in lepega. (…)

Z vso prizadevnostjo varujte čistost, pa tudi tisti drugi dve kreposti, njeni spremljevalki: skromnost in sramežljivost, ki sta kakor njena osebna straža. Nikar lahkomiselno ne spreglejte teh tako učinkovitih vodil, s katerimi se boste ohranili dostojne pred Božjim pogledom: pozorno varovanje čutov in srca; pogum — da si upamo biti strahopetni — da zbežimo od priložnosti za greh; pogostnost zakramentov, predvsem zakramentalne spovedi; popolna iskrenost pri osebnem duhovnem vodstvu; obžalovanje, kesanje, zadoščevanje po storjeni napaki. Vse to naj bo pomaziljeno z nežno pobožnostjo do naše Gospe, da bi nam Ona od Boga izprosila dar svetega in čistega življenja. (Božji prijatelji, 185)