Number of articles: 242

Zelo človeški, zelo božji (1) – Jezus, kaj naj storimo?

V prvem članku znotraj cikla o človeških krepostih premišljujemo o tem, kako lahko vse naše želje dosežejo svojo harmonijo v Bogu. Odkrivanje tega zahteva čas, je pa osvobajajoče.

Duhovnost

Spoznavati Njega in sebe (4) – Ko znamo prisluhniti

Mojzesovo življenje nas uči, naj pri izpolnjevanju poslanstva, h kateremu smo poklicani, pustimo Svetemu Duhu, da nas preoblikuje preko poslušanja Boga in sinovskega dialoga z Njim.

Duhovnost

Molitev k Svetemu Duhu

Sv. Jožefmarija je živel intenzivno pobožnost do tretje osebe Svete Trojice. To molitev, s katero se je obračal k Tolažniku, je sestavil aprila 1934.

Duhovnost

Načrt duhovnega življenja

Geslo »načrt duhovnega življenja« iz Leksikona svetega Jožefmarija.

Duhovnost

Majska romanja

Mnogo ljudi je po zgledu svetega Jožefmarija (prim. Jezus prihaja mimo, št. 140) prevzelo navado, da predvsem v mesecu maju romajo v Marijina svetišča ali kapelice.

Duhovnost

Spoznavati Njega in sebe (2) – Jezusov zgled

Drugi prispevek v sklopu člankov o molitvi govori o tem, kako Bog prihaja naproti človeku in vzgaja njegovo srce, da bi mogel stopiti v odnos z Njim in odkriti, da je ljubljen božji otrok.

Duhovnost

Spoznavati Njega in sebe (13) – Ne premišljevanje, ampak gledanje!

Kontemplativna molitev nas uvaja v nov način gledanja na vse, kar se dogaja okoli nas. To je dar, ki poteši našo naravno željo po zedinjenju z Bogom v najrazličnejših okoliščinah.

Duhovnost

Spoznavati Njega in sebe (10) – Jezus je zelo blizu

Sveti Jožefmarija je govoril o »quid divinum«, o nečem božjem, kar lahko odkrijemo v stvareh okoli sebe in v tem, kar počnemo. Takrat se pred nami odpre nova razsežnost, v kateri si vse delimo z Bogom.

Duhovnost

Spoznavati Njega in sebe (9) – Ne boj se, saj sem jaz s teboj

V teku našega molitvenega življenja bodo nastopile tudi težave in dvomi. Veliko je razlogov za prepričanje, da nam je Bog v takšnih trenutkih še posebej blizu.

Duhovnost

Spoznavati Njega in sebe (8) – Ob pravem času

Bog nam daje možnost, da svojo molitev doživljamo tako, kot je v danem trenutku za nas najbolje. Elizabeta je priča tega, kako se potrpežljivost in stanovitnost spreminjata v popolno veselje.

Duhovnost