Molitev sv. Tomaža Akvinskega

E-molitvenik za pametne telefone in tablice

Zahvaljujem se ti, Gospod, sveti Oče, vsemogočni večni Bog, ki si mene grešnika, svojega nevrednega služabnika, ne zaradi mojih zaslug, marveč zgolj po dobroti svojega usmiljenja milostno nasitil z dragocenim telesom in krvjo svojega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa.

Prosim te, naj mi to sveto obhajilo ne bo v zadolženje in kazen, marveč naj mi zveličavno posreduje odpuščanje. Naj mi bo orožje vere in ščit dobre volje. Naj mi zbriše grehe, prežene hudo nagnjenje in poželenje, poveča ljubezen in potrpežljivost, ponižnost in pokorščino in vse druge kreposti. Zalezovanja sovražnikov, vidnih in nevidnih, naj me krepko brani; mike, telesne kakor duševne, naj mi povsem umiri. S teboj, edinim in resničnim Bogom, naj me trdno sklene in tako dá srečno doseči končni cilj.

Prosim te, da me, čeprav sem grešnik, milostno privedeš k tisti neizrekljivi gostiji, kjer si ti s svojim Sinom in s Svetim Duhom svojim svetnikom prava luč, prepolno obilje, večno veselje, dovršena radost in popolna sreča. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Latinsko:

Grátias tibi ago, Dómine, sancte Pater, omnípotens ætérne Deus, qui me peccatórem, indígnum fámulum tuum, nullis meis méritis, sed sola dignatióne misericórdiæ tuæ satiáre dignátus es pretióso Córpore et Sánguine Fílii tui Dómini nostri Iesu Christi.

Et precor, ut hæc sancta commúnio non sit mihi reátus ad pœnam, sed intercéssio salutáris ad véniam. Sit mihi armatúra fídei et scutum bonæ voluntátis. Sit vitiórum meórum evacuátio, concupiscéntiæ et libídinis exterminátio, caritátis et patiéntiæ, humilitátis et obœdiéntiæ, omniúmque virtútum augmentátio; contra insídias inimicórum ómnium, tam visibílium, quam invisibílium, firma defénsio; in te uno ac vero Deo firma adhǽsio; atque finis mei felix consummátio.

Et precor te, ut ad illud ineffábile convívium me peccatórem perdúcere dignéris, ubi tu cum Fílio tuo et Spíritu Sancto, Sanctis tuis es lux vera, satíetas plena, gáudium sempitérnum, iucúnditas consummáta et felícitas perfécta. Per Christum Dóminum nostrum. Amen.

↗ Nazaj na kazalo