Prošnje »papeža Klemena XI.«

E-molitvenik za pametne telefone in tablice

Verujem, Gospod, vendar naj verujem še trdneje; upam, vendar naj upam še vztrajneje; ljubim, vendar naj ljubim še ognjeviteje; obžalujem grehe, vendar naj jih obžalujem še silneje.

Molim te kot prvi izvor, želim kot poslednji cilj, hvalim kot trajnega dobrotnika, kličem kot milostljivega branitelja.

Tvoja modrost naj me vodi, pravičnost vzdržuje, dobrosrčnost tolaži, mogočnost ščiti.

Darujem ti, Gospod, svoje misli, naj se dvigajo k tebi; svoje besede, naj govore o tebi; svoja dejanja, naj se vrše po tebi; svoje trpljenje, naj me tare zaradi tebe.

Hočem, kar hočeš ti; hočem, ker hočeš ti; hočem, kakor hočeš ti; hočem, dokler hočeš ti.

Prosim, Gospod, razsvetli razum, vžgi voljo, očisti srce, posveti dušo.

Naj objokujem krivice, ki sem jih storil; naj odženem skušnjave, ki me čakajo; naj popravim grešna nagnjenja, naj si vzgojim primerne kreposti.

Podeli mi, dobri Bog, popolno ljubezen do tebe, pravo ljubezen do sebe, gorečnost do bližnjega, odklanjanje posvetnega.

Naj se trudim za pokorščino predstojnikom, za pomoč podložnim, za dober svet prijateljem, za odpuščanje sovražnikom.

Naj zmagujem poželjivost s strogostjo, skopost z darežljivostjo, jezljivost z milobo, mlačnost z gorečnostjo.

Naredi, da bom moder v nasvetih, da bom vzdržal v nevarnostih, da bom potrpežljiv v nesreči, ponižen v sreči.

Stori, Gospod, naj bom zbran v molitvi, zmeren v jedi, marljiv v službi, trden v dobrih sklepih.

Naj skrbim, da bo v meni znotraj nesebičnost, zunaj skromnost, da bom v občevanju vzoren, v življenju reden.

Naj vztrajno skrbim za krotitev narave, množitev milosti, izpolnjevanje postave, rast zveličanja.

Naj se učim od tebe, kako krhko je vse posvetno, kako veliko je vse božje, kako minljivo je vse časno, kako trajno vse večno.

Daj, da se bom na smrt pripravil, sodbe bal, peklu ušel, raj dosegel. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Latinsko:

Credo, Dómine, sed credam fírmius; spero, sed sperem secúrius; amo, sed amem ardéntius; dóleo, sed dóleam veheméntius.

Adoro te ut primum princípium; desídero ut finem últimum; laudo ut benefactórem perpétuum; invoco ut defensórem propítium.

Tua me sapiéntia dírige, iustítia cóntine, cleméntia soláre, poténtia prótege.

Óffero tibi, Dómine, cogitánda, ut sint ad te; dicénda, ut sint de te; faciénda, ut sint secúndum te; ferénda, ut sint propter te.

Volo quidquid vis, volo quia vis, volo quómodo vis, volo quámdiu vis.

Oro, Dómine: intelléctum illúmines, voluntátem inflámmes, cor emúndes, ánimam sanctífices.

Défleam prætéritas iniquitátes, repéllam futúras tentatiónes, córrigam vitiósas propensiónes, éxcolam idóneas virtútes.

Tríbue mihi, bone Deus, amórem tui, ódium mei, zelum próximi, contémptum mundi.

Stúdeam superióribus obœdíre, inferióribus subveníre, amícis consúlere, inimícis párcere.

Vincam voluptátem austeritáte, avarítiam largitáte, iracúndiam lenitáte, tepiditátem fervóre.

Redde me prudéntem in consíliis, constántem in perículis, patiéntem in advérsis, húmilem in prósperis.

Fac, Dómine, ut sim in oratióne atténtus, in épulis sóbrius, in múnere sédulus, in propósito fírmus.

Curem habére innocéntiam interiórem, modéstiam exteriórem, conversatiónem exemplárem, vitam regulárem.

Assídue invígilem natúræ domándæ, grátiæ fovéndæ, legi servándæ, salúti promeréndæ.

Discam a te quam ténue quod terrénum, quam grande quod divínum, quam breve quod temporáneum, quam durábile quod ætérnum.

Da, ut mortem prævéniam, iudícium pertímeam, inférnum effúgiam, paradísum obtíneam. Per Christum Dóminum nostrum. Amen.

↗ Nazaj na kazalo