Triságium Angélicum

E-molitvenik za pametne telefone in tablice

Latinsko

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

V. Gospod, odpri moje ustnice.

O. In moja usta bodo oznanjala tvojo hvalo.

V. O Bog, na pomoč mi pridi.

O. Gospod, híti mi pomagat.

V. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.

O. Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.

PRVI NIZ

Molimo v naslednjem redu: najprej vsi izrečejo odpev Sanctus Deus; nato tisti, ki vodi molitev, moli naprej Oče naš, ostali odgovarjajo kot običajno; potem se devetkrat ponovijo naslednje vrstice, tako da tisti, ki vodi molitev izgovarja Tibi laus, ostali pa odgovarjajo: Sanctus; na koncu dodamo Gloria Patri.

Sveti Bog, sveti Močni, sveti Nesmrtni, usmili se nas.

Oče naš

V. Tebi hvala, tebi slava, tebi zahvala vekomaj, o blažena Trojica!

O. Svet, svet, svet si ti Gospod nad vojskámi. Polna so nebesa in zemlja tvoje slave.

V. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.

O. Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.

Druga dva niza se molita na enak način, tako da začnemo z besedami Sanctus Deus itd. Po koncu tretjega niza vsi skupaj izrečejo odpev:

Odpev. Tebe, Boga, Očeta nerojenega, tebe, Sina edinorojenega, tebe, Svetega Duha Tolažnika, sveto in nedeljeno Trojico z vsem srcem in besedo priznavamo, hvalimo in slavimo: Tebi slava na veke.

V. Slavímo Očeta in Sina s Svetim Duhom.

O. Hvalímo in poveličujmo ga vekomaj.

Molimo. Vsemogočni večni Bog, ki si dal svojim služabnikom, da v pravi veri spoznavajo slavo večne Trojice in v mogočnem veličastvu častijo enoto, prosimo te, naj bomo po tej neomajni veri vselej obvarovani vsakršne nevarnosti. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.

O. Amen.

Na koncu molitve vsi dodajo:

Reši nas, zveličaj nas, daj nam življenje, o blažena Trojica!


Latinsko:

In nómine Patris et Fílii et Spíritus Sancti. Amen.

V. Dómine, lábia mea apéries.

R. Et os meum annuntiábit láudem tuam.

V. Deus, in adiutórium meum inténde.

R. Dómine, ad adiuvándum me festína.

V. Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto.

R. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et in sǽcula sæculórum. Amen.

PRVI NIZ

Molimo v naslednjem redu: najprej vsi izrečejo odpev Sanctus Deus; nato tisti, ki vodi molitev, moli naprej Oče naš, ostali odgovarjajo kot običajno; potem se devetkrat ponovijo naslednje vrstice, tako da tisti, ki vodi molitev izgovarja Tibi laus, ostali pa odgovarjajo: Sanctus; na koncu dodamo Gloria Patri.

Sanctus Deus, Sanctus fortis, Sanctus immortális, miserére nobis.

Pater noster

V. Tibi laus, Tibi glória, Tibi gratiárum áctio in sǽcula sempitérna, o Beáta Trínitas!

R. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dóminus Deus exercítuum. Pleni sunt cæli et terra glória tua.

V. Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto.

R. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et in sǽcula sæculórum. Amen.

Druga dva niza se molita na enak način, tako da začnemo z besedami Sanctus Deus itd. Po koncu tretjega niza vsi skupaj izrečejo odpev:

Antíphona. Te Deum Patrem ingénitum, te Fílium unigénitum, te Spíritum Sanctum Paráclitum, sanctam et indivíduam Trinitátem, toto corde et ore confitémur, laudámus atque benedícimus: tibi glória in sǽcula.

V. Benedicámus Patrem, et Fílium cum Sancto Spíritu.

R. Laudémus et superexaltémus eum in sǽcula.

Orémus. Omnípotens sempitérne Deus, qui dedísti fámulis tuis, in confessióne veræ fídei, ætérnæ Trinitátis glóriam agnóscere, et in poténtia maiestátis adoráre unitátem: quǽsumus; ut, eiúsdem fídei firmitáte, ab ómnibus semper muniámur adversis. Per Christum Dóminum nostrum.

R. Amen.

Na koncu molitve vsi dodajo:

Líbera nos, salva nos, vivífica nos, o Beáta Trínitas!

↗ Nazaj na kazalo