Tebe Boga hvalimo (Te Deum)

E-molitvenik za pametne telefone in tablice

Tebe, Boga, hvalimo, tebe, Gospoda, poveličujemo.

Tebe, večnega Očeta, časti vsa zemlja.

Tebi vsi angeli, tebi nebesa in vse oblasti, tebi kerubi in serafi neprenehoma prepevajo:

Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva.

Polna so nebesa in zemlja veličastva tvoje slave.

Tebe hvali apostolov slavni zbor, tebe prerokov hvalevredno število, tebe mučencev sijajna vojska.

Tebe po vsej zemlji slavi sveta Cerkev:

Očeta neskončnega veličastva, častitega tvojega Sina, pravega in edinega; in Svetega Duha Tolažnika.

Ti, Kristus, kralj veličastva, ti si Očetov večni Sin.

Ti se nisi branil učlovečenja v telesu Device, da si odrešil človeka.

Ti si premagal želo smrti in vernim odprl nebeško kraljestvo.

Ti sediš na desnici Božji v slavi Očetovi.

Da prideš kot sodnik sodit, verujemo.

Naslednjo vrstico molimo kleče:

Tebe torej prosimo, pridi na pomoč svojim služabnikom, ki si jih odkupil z dragoceno krvjo.

Daj, da bomo v večni slavi prišteti tvojim svetim.

Reši svoje ljudstvo in blagoslovi svojo lastnino.

Ti bodi naš voditelj in vladar na veke.

Vsak dan ti hočemo prepevati hvalo in slaviti tvoje ime vekomaj.

Ohrani nas, Gospod, ta dan brez greha.

Usmili se nas, usmili se nas.

Tvoje usmiljenje naj nas vedno spremlja, to vdano pričakujemo od tebe.

Gospod, vate zaupam, naj ne bom osramočen nikoli.

V. Slavímo Očeta in Sina s Svetim Duhom.

O. Hvalímo in poveličujmo ga vekomaj.

V. Slavljen si, Gospod, na nebesni višavi.

O. In hvale vreden in slaven in poveličevan vekomaj.

V. Gospod, usliši mojo molitev.

O. In moj klic naj pride k tebi.

Duhovnik doda:

V. Gospod z vami.

O. In s tvojim duhom.

Molimo. O Bog, tvoje usmiljenje je neizmerno in zaklad tvoje dobrote je neskončen. Zahvaljujemo se tvojemu dobrotljivemu veličastvu in s prošnjami prihajamo pred tvoje usmiljenje. Ostani z nami, Gospod, ki nam naklanjaš, kar te prosimo, in nas usposobi za prejemanje tvojih darov, ki nam jih obljubljaš. Po Kristusu, našem Gospodu.

O. Amen.Latinsko:

Te Deum laudámus: te Dóminum confitémur.

Te ætérnum Patrem, omnis terra venerátur.

Tibi omnes ángeli, tibi cæli et univérsæ potestátes: tibi chérubim et séraphim incessábili voce proclámant:

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dóminus Deus Sábaoth.

Pleni sunt cæli et terra maiestátis glóriæ tuæ.

Te gloriósus apostolórum chorus, te prophetárum laudábilis númerus, te mártyrum candidátus laudat exércitus.

Te per orbem terrárum sancta confitétur Ecclésia,

Patrem imménsæ maiestátis; venerándum tuum verum et únicum Fílium; Sanctum quoque Paráclitum Spíritum.

Tu rex glóriæ, Christe. Tu Patris sempitérnus es Fílius.

Tu, ad liberándum susceptúrus hóminem, non horruísti Vírginis úterum.

Tu, devícto mortis acúleo, aperuísti credéntibus regna cælórum.

Tu ad déxteram Dei sedes, in glória Patris.

Iudex créderis esse ventúrus.

Sequens versus dícitur flexis génibus:

Te ergo quǽsumus, tuis fámulis súbveni, quos pretióso sánguine redemísti.

Ætérna fac cum sanctis tuis in glória numerári.

Salvum fac pópulum tuum, Dómine, et bénedic hereditáti tuæ.

Et rege eos, et extólle illos usque in ætérnum.

Per síngulos dies benedícimus te; et laudámus nomen tuum in sǽculum, et in sǽculum sǽculi.

Dignáre, Dómine, die isto sine peccáto nos custodíre.

Miserére nostri, Dómine, miserére nostri.

Fiat misericórdia tua, Dómine, super nos, quemádmodum sperávimus in te.

In te, Dómine, sperávi: non confúndar in ætérnum.

V. Benedicámus Patrem et Fílium cum Sancto Spíritu.

R. Laudémus et superexaltémus eum in sǽcula.

V. Benedíctus es, Dómine, in firmaménto cæli.

R. Et laudábilis, et gloriósus, et superexaltátus in sǽcula.

V. Dómine, exáudi oratiónem meam.

R. Et clamor meus ad te véniat.

Sacerdotes addunt:

V. Dóminus vobíscum.

R. Et cum spíritu tuo.

Orémus. Deus, cuius misericórdiæ non est númerus, et bonitátis infinítus est thesáurus: piíssimæ Maiestáti tuæ pro collátis donis grátias ágimus, tuam semper cleméntiam exorántes; ut qui peténtibus postuláta concédis, eósdem non déserens, ad prǽmia futúra dispónas. Per Christum Dóminum nostrum.

R. Amen.

↗ Nazaj na kazalo