Rožni venec

E-molitvenik za pametne telefone in tablice

OBISK NAJSVETEJŠEGA

V. Hvaljeno in češčeno naj vedno bo.

O. Presveto Rešnje telo.

Oče naš, Zdrava Marija, Slava Očetu

V. Hvaljeno in češčeno naj vedno bo.

O. Presveto Rešnje telo.

Ta sklop se ponovi trikrat, vključno z začetnim vzklikom.

Duhovno obhajilo. Želim te sprejeti, Gospod, s čistostjo, ponižnostjo in pobožnostjo, s katero te je sprejela tvoja presveta Mati, z duhom in gorečnostjo svetnikov.

ROŽNI VENEC

I. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

II. Verujem v Boga Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje. In v Jezusa Kristusa, Sina njegovega edinega, Gospoda našega; ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device; trpel pod Poncijem Pilatom, križan bil, umrl in bil v grob položen; šel pred pekel, tretji dan od mrtvih vstal; šel v nebesa; sedi na desnici Boga Očeta vsemogočnega; od ondod bo prišel sodit žive in mrtve. Verujem v Svetega Duha; sveto katoliško Cerkev, občestvo svetnikov; odpuščanje grehov; vstajenje mesa in večno življenje. Amen.

III. Oče naš. Trikrat Zdrava Marija s spodnjimi prošnjami. Slava Očetu.

VESELI DEL (ponedeljek in sobota)

 1. ki nam poživi vero
 2. ki nam utrdi upanje
 3. ki nam vžgi ljubezen

ŽALOSTNI DEL (torek in petek)

 1. ki nam utrdi spomin
 2. ki nam razsvetli pamet
 3. ki nam okrepi voljo

SVETLI DEL (četrtek)

 1. ki je naša pot
 2. ki je naša resnica
 3. ki je naše življenje

ČASTITLJIVI DEL (sreda in nedelja)

 1. ki nam vodi naše misli
 2. ki nam vodi naše besede
 3. ki nam vodi naša dejanja

IV. Za vsako od petih skrivnosti posameznega dela: Oče naš, desetkrat Zdrava Marija z ustrezno skrivnostjo, Slava Očetu.

VESELI DEL (ponedeljek in sobota)

 1. ki si ga Devica od Svetega Duha spočela
 2. ki si ga Devica ob obiskanju Elizabete nosila
 3. ki si ga Devica rodila
 4. ki si ga Devica v templju darovala
 5. ki si ga Devica v templju našla

SVETLI DEL (četrtek)

 1. ki je bil krščen v Jordanu
 2. ki je v Kani naredil prvi čudež
 3. ki je oznanjal Božje kraljestvo
 4. ki je na gori razodel svoje veličastvo
 5. ki je postavil sveto evharistijo

ŽALOSTNI DEL (torek in petek)

 1. ki je za nas krvavi pot potil
 2. ki je za nas bičan bil
 3. ki je za nas s trnjem kronan bil
 4. ki je za nas težki križ nesel
 5. ki je za nas križan bil

ČASTITLJIVI DEL (sreda in nedelja)

 1. ki je od mrtvih vstal
 2. ki je v nebesa šel
 3. ki je Svetega Duha poslal
 4. ki je tebe, Devica, v nebesa vzel
 5. ki je tebe, Devica, v nebesih kronal

Po vsaki desetki lahko dodamo fatimsko molitev:

O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas večnega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.

LITANIJE BOŽJE MATERE
(Lavretanske litanije)

Latinsko

V. Gospod, usmili se

O. Gospod, usmili se

V. Kristus, usmili se

O. Kristus, usmili se

V. Gospod, usmili se

O. Gospod, usmili se

V. Kristus, sliši nas

O. Kristus, sliši nas

V. Kristus, usliši nas

O. Kristus, usliši nas

V. Bog Oče nebeški

O. Usmili se nas

V. Bog Sin, Odrešenik sveta

O. Usmili se nas

V. Bog Sveti Duh

O. Usmili se nas

V. Sveta Trojica, en sam Bog

O. Usmili se nas

V. Sveta Marija

O. Prosi za nas

Sveta Mati Božja

Sveta devic Devica

Mati Kristusova

Mati Cerkve

Mati usmiljenja

Mati milosti Božje

Mati upanja

Mati prečista

Mati brezmadežna

Mati nedolžna

Mati deviška

Mati ljubezniva

Mati čudovita

Mati dobrega sveta

Mati Stvarnikova

Mati Odrešenikova

Devica najmodrejša

Devica častitljiva

Devica hvale vredna

Devica mogočna

Devica milostljiva

Devica verna

Podoba pravice

Sedež modrosti

Začetek našega veselja

Posoda duhovna

Posoda časti vredna

Posoda vse svetosti

Roža skrivnostna

Stolp Davidov

Stolp slonokoščeni

Hiša zlata

Skrinja zaveze

Vrata nebeška

Zgodnja danica

Zdravje bolnikov

Pribežališče grešnikov

Tolažba beguncev

Tolažnica žalostnih

Pomoč kristjanov

Kraljica angelov

Kraljica očakov

Kraljica prerokov

Kraljica apostolov

Kraljica mučencev

Kraljica pričevalcev

Kraljica devic

Kraljica vseh svetnikov

Kraljica brez madeža izvirnega greha spočeta

Kraljica v nebesa vzeta

Kraljica svetega rožnega venca

Kraljica družine

Kraljica miru

V. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta.

O. Prizanesi nam, o Gospod.

V. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta.

O. Usliši nas, o Gospod.

V. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta.

O. Usmili se nas.

Pod tvoje varstvo pribežimo, o sveta Božja Porodnica, ne zavrzi naših prošenj v naših potrebah, temveč reši nas vselej vseh nevarnosti, o častitljiva in blagoslovljena Devica, naša Gospa, naša srednica, naša besednica. S svojim Sinom nas spravi, svojemu Sinu nas priporoči, svojemu Sinu nas izroči.

V. Prosi za nas, sveta Božja porodnica.

O. Da postanemo vredni obljub Kristusovih.

Molimo. Gospod Bog, vedno naj se veselimo zdravja na duši in na telesu. Na priprošnjo svete Device Marije nas reši zemeljskih bridkosti in nam daj uživati nebeško veselje. Po Kristusu, našem Gospodu.

O. Amen.

Na koncu lahko dodamo še molitev za različne potrebe, na primer:

 • Za potrebe Cerkve in države. Oče naš, Zdrava Marija, Slava Očetu.
 • Za škofa te škofije in njegove namene. Oče naš, Zdrava Marija, Slava Očetu.
 • Za verne duše v vicah. Oče naš, Zdrava Marija.

V. Naj počivajo v miru.

O. Amen.


Latinsko:

V. Kýrie, eléison

R. Kýrie, eléison

V. Christe, eléison

R. Christe, eléison

V. Kýrie, eléison

R. Kýrie, eléison

V. Christe, audi nos

R. Christe, audi nos

V. Christe, exáudi nos

R. Christe, exáudi nos

V. Pater de cælis, Deus

R. Miserére nobis

V. Fili, Redémptor mundi, Deus

R. Miserére nobis

V. Spíritus Sancte, Deus

R. Miserére nobis

V. Sancta Trínitas, unus Deus

R. Miserére nobis

V. Sancta Maria

R. Ora pro nobis

Sancta Dei Génetrix

Sancta Virgo vírginum

Mater Christi

Mater Ecclésiæ

Mater misericórdiæ

Mater divínæ gratiæ

Mater spei

Mater puríssima

Mater castíssima

Mater invioláta

Mater intemeráta

Mater amábilis

Mater admirábilis

Mater boni Consílii

Mater Creatóris

Mater Salvatóris

Virgo prudentíssima

Virgo veneránda

Virgo prædicánda

Virgo potens

Virgo clemens

Virgo fidélis

Spéculum iustítiæ

Sedes Sapiéntiæ

Causa nostræ lætítiæ

Vas spirituále

Vas honorábile

Vas insigne devotiónis

Rosa mýstica

Turris Davídica

Turris ebúrnea

Domus áurea

Fœderis arca

Iánua cæli

Stella matutina

Salus infirmórum

Refugium peccatórum

Solácium migrántium

Consolátrix afflictórum

Auxílium christianórum

Regina Angelórum

Regina Patriarchárum

Regina Prophetárum

Regina Apostolórum

Regina Mártyrum

Regina Confessórum

Regina Vírginum

Regina Sanctórum ómnium

Regina sine labe originali concépta

Regina in cælum assumpta

Regina sacratíssimi Rosárii

Regina famíliæ

Regina pacis

V. Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi.

R. Parce nobis, Dómine.

V. Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi.

R. Exáudi nos, Dómine.

V. Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi.

R. Miserére nobis.

Sub tuum præsídium confúgimus, Sancta Dei Génetrix, nostras deprecatiónes ne despícias in necessitátibus; sed a perículis cunctis líbera nos semper, Virgo gloriósa et benedícta.

V. Ora pro nobis, Sancta Dei Génetrix.

R. Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus. Concede nos fámulos tuos, quæsumus, Dómine Deus, perpétua mentis et córporis sanitate gaudére: et gloriosa beátæ Mariæ semper Vírginis intercessióne, a præsénti liberári tristítia, et æterna pérfrui lætítia. Per Christum Dominum nostrum.

R. Amen.

↗ Nazaj na kazalo