Psalm 50

E-molitvenik za pametne telefone in tablice

Usmili se me, o Bog, po svoji dobroti, po svojem obilnem usmiljenju izbriši moje pregrehe!

Popolnoma me operi moje krivde, mojega greha me očisti!

Zakaj svoje pregrehe priznavam, moj greh je vedno pred mano.

Grešil sem zoper tebe, tebe samega, kar je zlo v tvojih očeh, sem storil. Tako se izkaže, da si pravičen v svojih besedah, neoporečen v svojih sodbah.

Glej, s krivdo sem bil rojen, v grehu me je spočela moja mati.

Glej, veseliš se, če v srcu prebiva resnica, na skrivnem mi daješ spoznanje modrosti.

Operi me s hizopom in bom očiščen greha, umij me in še bolj bel kakor sneg postanem.

Daj, da bom slišal radost in veselje, moje potrte kosti naj se vzradujejo.

Obrni svoje obličje od mojih grehov, vso mojo krivdo izbriši.

Čisto srce, o Bog, mi ustvari, duha stanovitnosti v meni obnôvi.

Ne zavrzi me izpred svojega obličja, duha svoje svetosti mi ne odvzemi.

Vrni mi veselje nad svojim odrešenjem, duha velikodušnosti v meni utŕdi.

Uporne bom učil tvojih potov, grešniki se bodo vrnili k tebi.

Reši me krvne krivde, o Bog, Bog moje rešitve: moj jezik naj vzklika tvoji pravičnosti.

Gospod, odpri moje ustnice, da bodo moja usta oznanjala tvojo hvalo.

Kajti nad klavno daritvijo nimaš veselja, če bi ti namenil žgalno daritev, je ne bi maral.

Skesan duh naj bo moja daritev, skesanega in ponižnega srca, o Bog, ne zametuješ.

Bodi naklonjen in dobrohoten s Sionom, pozidaj jeruzalemske zidove.

Tedaj boš imel veselje nad daritvami pravičnosti, nad žgalno in celostno daritvijo; tedaj bodo darovali mlade junce na tvojem oltarju.

Latinsko:

Miserére mei, Deus, secúndum misericórdiam tuam. Et secúndum multitúdinem miseratiónum tuárum dele iniquitátem meam.

Ámplius lava me ab iniquitáte mea et a peccáto meo munda me.

Quóniam iniquitátem meam ego cognósco: et peccátum meum contra me est semper.

Tibi, tibi soli peccávi, et malum coram te feci, ut iustus inveniáris in senténtia tua et ǽquus in iudício tuo.

Ecce enim in iniquitáte generátus sum: et in peccáto concépit me mater mea.

Ecce enim veritátem in corde dilexísti: et in occúlto sapiéntiam manifestásti mihi.

Aspérges me hyssópo, et mundábor: lavábis me, et super nivem dealbábor.

Audíre me fácies gáudium et lætítiam, et exsultábunt ossa, quæ contrivísti.

Avérte fáciem tuam a peccátis meis, et omnes iniquitátes meas dele.

Cor mundum crea in me, Deus, et spíritum firmum ínnova in viscéribus meis.

Ne proícias me a fácie tua et spíritum sanctum tuum ne áuferas a me.

Redde mihi lætítiam salutáris tui, et spíritu promptíssimo confírma me.

Docébo iníquos vias tuas, et ímpii ad te converténtur.

Líbera me de sanguínibus, Deus, Deus salútis meæ, et exsultábit língua mea iustítiam tuam.

Dómine, lábia mea apéries, et os meum annuntiábit laudem tuam.

Non enim sacrifício delectáris; holocáustum, si ófferam, non placébit.

Sacrifícium Deo spíritus contribulátus; cor contrítum et humiliátum, Deus, non despícies.

Benígne fac, Dómine, in bona voluntáte tua Sion, ut ædificéntur muri Ierúsalem.

Tunc acceptábis sacrifícium iustítiæ, oblatiónes et holocáusta: tunc impónent super altáre tuum vítulos.

↗ Nazaj na kazalo