Molitev sv. Tomaža Akvinskega

E-molitvenik za pametne telefone in tablice

Vsemogočni večni Bog, glej, bližam se skrivnosti tvojega edinorojenega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa. Prihajam kakor bolnik k zdravniku življenja, nečisti k studencu usmiljenja, slepec k luči večne svetlobe, ubožec in revež h Gospodu nebes in zemlje.

Prosim te pri neizmerni tvoji darežljivosti, daj, ozdravi mojo bolezen, umij moje madeže, razsvetli mojo slepoto, obogati moje uboštvo, obleci mojo nagoto, da sprejmem kruh angelov, Kralja kraljev in Gospoda gospodovalcev tako spoštljivo in ponižno, tako skesano in pobožno, s tako čistim in vernim srcem, s takim sklepom in namenom, kakor je v prid in zveličanje moje duše.

Nakloni mi, prosim, da ne sprejmem samo vidnega zakramenta Gospodovega telesa in krvi, marveč tudi učinek in moč zakramenta. O preljubi Bog, daj mi telo svojega edinorojenega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki si ga je vzel iz Device Marije, tako prejeti, da bom vreden biti včlenjen v njegovo skrivnostno telo in prištet med njegove ude. O ljubeči Oče, nakloni mi, da bom tvojega preljubega Sina, ki ga sedaj v življenju hočem skritega prejeti, mogel gledati iz obličja v obličje. Ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen.

Latinsko:

Omnípotens sempiterne Deus, ecce, accédo ad sacraméntum unigéniti Fílii tui, Dómini nostri Iesu Christi; accédo tamquam infírmus ad médicum vitæ, immúndus ad fontem misericórdiæ, cæcus ad lumen claritátis ætérnæ, pauper et egénus ad Dóminum cæli et terræ.

Rogo ergo imménsæ largitátis tuæ abundántiam, quátenus meam curáre dignéris infirmitátem, laváre fœditátem, illumináre cæcitátem, ditáre paupertátem, vestíre nuditátem: ut panem Angelórum, Regem regum et Dóminum dominántium, tanta suscípiam reveréntia et humilítate, tanta contritióne et devotióne, tanta puritáte et fíde, tali propósito et intentióne, sicut éxpedit salúti ánimæ meæ.

Da mihi, quǽso, Domínici Córporis et Sánguinis non solum suscípere sacraméntum, sed étiam rem et virtútem sacraménti. O mitíssime Deus, da mihi corpus unigéniti Fílii tui, Dómini nostri Iesu Christi, quod traxit de Vírgine Maria, sic suscípere, ut córpori suo mýstico mérear incorporári, et ínter eius membra connumerári. O amantíssime Pater, concede mihi diléctum Fílium tuum, quem nunc velátum in via suscípere propóno, reveláta tandem fácie perpétuo contemplári. Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus, per ómnia sǽcula sæculórum. Amen.

↗ Nazaj na kazalo