Molitev sv. Ambroža

E-molitvenik za pametne telefone in tablice

Gospod Jezus Kristus, k mizi tvoje nebeške gostije se jaz, ubogi grešnik, bližam v svetem spoštovanju. Ne zanašam se na svoje zasluge, ampak na tvojo dobroto in usmiljenje. Srce in telo sem omadeževal z mnogimi grehi, misli in jezik sem premalo skrbno varoval. Zato se, usmiljeni Bog, ves v stiskah zatekam k tebi, viru usmiljenja, da me ozdraviš in varuješ. Tebe, pred katerim ne morem obstati kot sodnikom, želim imeti za rešitelja.

Tebi, Gospod, priznavam svoje grehe in svoje slabosti, in priznam, da me je sram. Zavedam se svojih mnogih grehov, toda zaupam v tvoje neskončno usmiljenje. Ozri se name v svoji dobroti, Gospod Jezus Kristus, večni kralj, Bog in človek, ki si za nas ljudi umrl na križu. Usliši me, saj zaupam vate; usmili se me grešnika, saj ti nikoli ne dopustiš, da bi usahnil studenec usmiljenja.

Pozdravljena, zveličavna žrtev, zame in za ves človeški rod na lesu križa darovana! Pozdravljena, plemenita in dragocena Kri, ki pritekaš iz ran mojega križanega Gospoda Jezusa Kristusa in izmivaš grehe vsega sveta. Spomni se, Gospod, svoje stvari, ki si jo odkupil s svojo krvjo. Žal mi je, da sem grešil; želim popraviti, kar sem storil. Odvzemi mi torej, premilostni Oče, vse krivde in grehe, da bom očiščen na duši in na telesu smel vredno okušati Sveto svetih. In daj, naj ta sveti dar tvojega Telesa in tvoje Krvi, ki ga nevreden hočem prejeti, izbriše moje grehe. Naj me popolnoma očisti pregreh, mi prežene slabe misli in obnovi v meni blaga čustva. Naj mi bo zveličaven vir tebi prijetnih del in naj mi dušo in telo krepko brani pred sovražniki. Amen.

Latinsko:

Ad mensam dulcíssimi convívii tui, pie Dómine Iesu Christe, ego peccátor de própriis meis méritis nihil præsúmens, sed de tua confídens misericórdia et bonitáte, accédere véreor et contremísco. Nam cor et corpus hábeo multis crimínibus maculátum, mentem et línguam non caute custodítam. Ergo, o pia Déitas, o treménda Maiéstas, ego miser, inter angústias deprehénsus, ad te fontem misericórdiæ recúrro, ad te festíno sanándus, sub tuam protectiónem fúgio: et, quem Iúdicem sustinére néqueo, Salvatórem habére suspíro.

Tibi, Dómine, plagas meas osténdo, tibi verecúndiam meam détego. Scío peccáta mea multa et magna, pro quibus tímeo. Spero in misericórdias tuas, quarum non est númerus. Réspice ergo in me óculis misericórdiæ tuæ, Dómine Iesu Christe, Rex ætérne, Deus et homo, crucifíxus propter hóminem. Exáudi me sperántem in te: miserére mei pleni misériis et peccátis, tu qui fontem miseratiónis numquam manáre cessábis.

Salve, salutáris víctima, pro me et omni humáno génere in patíbulo Crucis obláta. Salve, nóbilis et pretióse Sanguis, de vulnéribus crucifíxi Dómini mei Iesu Christi prófluens, et peccáta totíus mundi ábluens. Recordáre, Dómine, creatúræ tuæ, quam tuo Sánguine redemísti. Pœnitet me peccásse, cúpio emmendáre quod feci. Aufer ergo a me, clementíssime Pater, omnes iniquitátes et peccáta mea, ut, purificátus mente et córpore, digne degustáre mérear Sancta sanctórum. Et concéde, ut hæc sancta prælibátio Córporis et Sánguinis tui, quam ego indígnus súmere inténdo, sit peccatórum meórum remíssio, sit delictórum perfécta purgátio, sit túrpium cogitatiónum effugátio, ac bonórum sénsuum regenerátio, operúmque tibi placéntium salúbris efficácia, ánimæ quoque et córporis contra inimicórum meórum insídias firmíssima tuítio. Amen.

↗ Nazaj na kazalo