Molitev k Devici Mariji

E-molitvenik za pametne telefone in tablice

O sveta Devica Marija, dobrotljiva in usmiljena mati, ubog in nevreden grešnik prihajam k tebi z vsem srcem in vso ljubeznijo. Prosim tvojo dobrotljivost, stoj milostno, kakor si stala ob strani preljubljenemu Sinu, ko je visel na križu, ob strani tudi meni, ubogemu grešniku, in vsem duhovnikom, ki tukaj in po vsej sveti Cerkvi danes mašujejo, da bomo s tvojo pomočjo pred obličjem najvišje in nedeljive Svete Trojice mogli darovati vredno in prijetno žrtev. Amen.


Latinsko:

O Mater pietátis et misericordiæ, beatíssima Virgo María, ego miser et indígnus peccator ad te confúgio toto corde et afféctu, et precor pietátem tuam, ut, sicut dulcíssimo Fílio tuo in Cruce pendénti astitísti, ita et mihi, mísero peccatori, et sacerdótibus ómnibus, hic et in tota sancta Ecclésia hódie offeréntibus, cleménter assístere dignéris, ut, tua grátia adiúti, dignam et acceptábilem hostiam in conspéctu summæ et indivíduæ Trinitátis offérre valeámus. Amen.

↗ Nazaj na kazalo