Prelatovo sporočilo (19. marec 2021)

Ob začetku »leta družine« in slovesnem prazniku sv. Jožefa nas msgr. Fernando Ocáriz vabi, da na poseben način skrbimo za svoj dom in tudi da stopimo naproti drugim družinam ter pomoči potrebnim.

Predragi, naj Jezus varuje moje hčere in sinove!

Danes se začenja leto, ki ga je razglasil papež Frančišek, da bi še bolj v ospredje postavil zakonsko ljubezen, da bi spodbudil nove načine za spremljanje družin na njihovi poti k svetosti. Ta pobuda bo nekaj mesecev sovpadala z letom sv. Jožefa, ki se je začelo decembra lani. To sovpadanje je lahko priložnost za to, da se še posebej obračamo k priprošnji svetega očaka, da bi varoval naše družine in družine vsega sveta, pa tudi da bi mnogi mladi odkrili lepoto zakonskega življenja ter se obenem zavedali evangelizacijskega poslanstva krščanske družine.

V preteklih mesecih je spričo ukrepov, sprejetih v številnih državah zaradi pandemije, mnogo naših dni morda minilo doma, ob domačem življenjskem ritmu in opravilih. Prizadevanje za življenje v povezanosti z Gospodom nam je lahko pomagalo k veri in upanju v bolečih situacijah: v lastnem trpljenju in trpljenju naših domačih, ob smrti dragih oseb, v osamljenosti, bolezni ali napetostih. Tem trenutkom smo skušali dodati svojo molitev, bližino in ljubezen.

Te okoliščine so bile tudi priložnost za večjo skrb do vsakega človeka – zlasti do najmlajših in do starejših – in za služenje drugim z različnimi domačimi opravili. Krščanska družina po zgledu nazareškega doma zahteva sodelovanje vseh članov pri vzgoji, oskrbi, omogočanju oddiha itd. Vsakdo prispeva potrebno in nenadomestljivo vrednost, čeprav lahko konkretna razporeditev nalog privzame različne oblike. V tem pogledu nam je lahko v pomoč, če si predstavljamo harmonijo med Marijo in Jožefom, ki jima je bil v pomoč tudi Jezus, ko je odraščal in je lahko doma pomagal.

To leto je lahko tudi priložnost za posebno skrb glede družinskega čuta in vzdušja v centrih Dela in v domovih vseh mojih sinov in hčera. Obenem vas spodbujam k iskanju načinov za skrbnost do drugih družin, do pomoči potrebnih in ubogih. Prepričan sem, da bo pobuda vsake družine našla ustvarjalne možnosti za to, da bi bili, kot je želel sv. Jožefmarija, »sejalci miru in veselja« (Jezus prihaja mimo, št. 30).

Tudi družinam, ki niso mogle imeti otrok, se odpira nadvse široko obzorje družinskega apostolata: tako v poklicanosti, da ste s svojo medsebojno ljubeznijo svetel dom za ljudi okoli vas, kot tudi v tem, da ga delite s svojimi prijatelji, sorodniki in znanci ter tudi na ta način prispevate k preoblikovanju našega sveta v lepši dom.

Za naslednje Svetovno srečanje družin s svetim očetom je bilo izbrano geslo »Družinska ljubezen: poklicanost in pot svetosti«, ki nas neposredno spominja na to, kar je oznanjal sv. Jožefmarija. Potekalo bo ravno 26. junija 2022. Sadove tega družini posvečenega leta priporočimo še posebej sv. Jožefu in prosímo svetega očaka »za milost vseh milosti, za naše spreobrnjenje« (Frančišek, apost. pismo Patris corde, sklepna molitev), pa tudi za to, da bi vsi, vsak izmed nas, postal boljša priča božje ljubezni v svojem okolju, zlasti v družini.

Z vso ljubeznijo vas blagoslavlja

vaš oče

Rim, 19. marec 2021