Prelatovo pismo (6. oktober 2022)

Prelat Opus Dei sporoča, da bo v prvi polovici leta 2023 sklical izredni generalni kongres z namenom prilagoditve Statuta Dela skladno z napotki motuproprija »Ad charisma tuendum«.

Predragi, naj Jezus varuje moje hčere in sinove!

Kot sem vam že sporočil, na Generalnem in Centralnem svetu proučujemo nadaljnje korake za uresničitev tega, kar nam je naročil papež glede uskladitve Statuta Dela z napotki motuproprija Ad charisma tuendum.

Na Dikasteriju za kler so nam svetovali, naj se ne omejimo zgolj na tisto, kar se nanaša na odvisnost Prelature od tega dikasterija in na prehod s petletnega na letno poročanje Svetemu sedežu, temveč naj predlagamo še druge možne prilagoditve Statuta, ki se nam bodo zdele primerne v luči motuproprija. Predlagali so nam tudi, naj temu brez naglice posvetimo dovolj časa, kolikor bo potrebno.

Ker gre za pobudo Svetega sedeža, ni potrebe po zasedanju generalnega kongresa, kot je to predvideno v primeru spreminjanja Statuta (prim. čl. 181, § 3). Kljub temu pa bom na podlagi ugodnega mnenja Centralnega sveta in Generalnega sveta sklical izredni generalni kongres, ki bo imel prav ta, določen in omejen namen ter bo potekal v prvi polovici leta 2023.

Da bi omogočili ustrezno pripravo udeleženk in udeležencev kongresa na to nalogo, bi bilo koristno, da tisti, ki želite prispevati svoje konkretne predloge, te pošljete pravočasno. V kratkem boste prejeli napotke, kdaj in na kakšen način mi jih lahko pošljete, da bi njihova obravnava čim lažje potekala.

Upoštevajte, da gre za izpolnjevanje tega, kar je nakazal Sveti sedež, in ne za predlaganje katerihkoli sprememb, ki bi se nam lahko zdele zanimive. Poleg želje, da bi bili zvesti dediščini našega ustanovitelja, je pomembno imeti v mislih tudi skupno dobro, ki ga predstavlja cerkvenopravna stabilnost ustanov.

Vsekakor se lahko ob besedilu motuproprija poleg predlogov, povezanih s Statutom, porodijo še druge pobude za nov zagon apostolskega dela. K temu boste povabljeni pozneje, ko bodo organizirani naslednji delovni tedni.

Priporočimo vse to priprošnji svetega Jožefmarija, danes, ko obhajamo dvajseto obletnico njegove kanonizacije. Prosimo Gospoda, da bi v življenju vsakogar izmed nas – kot nas je spodbudil papež Frančišek – z obnovljeno močjo obilno obrodila sadove karizma, ki jo je Bog zaupal našemu očetu v služenju Cerkvi.

Pošiljam vam ljubezni poln blagoslov

vaš oče

Fernando Ocáriz

Rim, 6. oktober 2022