Povzetek mašniškega posvečenja

Štiriminutni posnetek s slovesnosti posvečenja 31 duhovnikov, ki je bilo v soboto 4. maja v Baziliki sv. Evgenija v Rimu.

Iz prelatove pridige:

»Premišljujte, sinovi moji, besede iz Janezovega evangelija, ki smo jih slišali. V zaupnosti zadnje večerje, po postavitvi evharistije in duhovništva, je Jezus rekel: Če me kdo ljubi, se bo držal moje besede in moj Oče ga bo ljubil. Prišla bova k njemu in prebivala pri njem (Jn 14, 23).

Nova duhovnika Jurij Garaikoečea in Andrej Rant.

Kmalu bo Sveti Duh prišel nad vas na nov način. Prejeli boste njegovo maziljenje, ki vas bo naredilo za živa orodja božje milosti, da boste imeli oblast in persona Christi posvečevati telo in kri našega Gospoda, zmožnost odpuščati grehe in nalogo, da oznanjate božjo besedo z njegovo oblastjo.

Ta veličina je združljiva z našo majhnostjo: Gospod nam zaupa te darove, da bi lahko vodili duše v večno življenje. Prosímo s svetim Jožefmarijem za vse duhovnike milosti, da bi sveto uresničevali svete reči, da bi tudi v našem življenju odsevali čudesa velikih Gospodovih del (pridiga Duhovnik za večnost, 13. 4. 1973). Dober način za doseganje tega cilja je vsak dan večja ljubezen do svete hostije. Bolj pogosto imejmo v mislih tisto točko iz Poti: Lepo mi ravnajte z njim, lepo mi ravnajte z njim! (Pot, 531).«