Pesem treh mladeničev

E-molitvenik za pametne telefone in tablice

Latinsko

Odpev. Pojmo pesem treh mladeničev, ki so jo peli v ognjeni peči in slavili Gospoda (V. Č. Aleluja).

1. Slavíte Gospoda, vsa Gospodova dela; hvalíte in poveličujte ga na veke.

2. Slavite Gospoda, Gospodovi angeli; nebesa, slavite Gospoda.

3. Slavite Gospoda, vse vode nad nebom; vse Gospodove moči, slavite Gospoda.

4. Slavita Gospoda, sonce in luna; zvezde na nebu, slavite Gospoda.

5. Slavita Gospoda, dež in rosa; vsi vetrovi, slavite Gospoda.

6. Slavita Gospoda, ogenj in vročina; mraz in pripeka, slavita Gospoda.

7. Slavita Gospoda, rosa in slana; mraz in zima, slavita Gospoda.

8. Slavita Gospoda, sneg in ledóvje; noči in dnevi, slavite Gospoda.

9. Slavita Gospoda, tema in svetloba; bliski in oblaki, slavite Gospoda.

10. Naj slaví zemlja Gospoda; hváli in poveličúj ga na veke.

11. Slavite Gospoda, gore in hribi; vse rastline na zemlji, slavite Gospoda.

12. Slavite Gospoda, studenci; morja in reke, slavite Gospoda.

13. Slavite Gospoda, morske in vodne živali; vse ptice pod nebom, slavite Gospoda.

14. Slavite Gospoda, vse zveri in živina; vsi ljudje, slavite Gospoda.

15. Naj slaví božje ljudstvo Gospoda; hváli in poveličúj ga na veke.

16. Slavite Gospoda, Gospodovi duhovniki; Gospodovi služabniki, slavite Gospoda.

17. Slavite Gospoda, duhovi in duše pravičnih; sveti in v srcu ponižni, slavite Gospoda.

18. Slavite Gospoda, Ananija, Azarija, Misael; hvalite in poveličujte ga na veke.

19. Slavimo Očeta in Sina s Svetim Duhom; hvalimo in poveličujmo ga na veke.

20. Gospod, slavljen si na nebesni višavi; hvale vreden in slaven na veke.

Tukaj ne dodamo Slava Očetu niti amen.

Ps 150

1. Hvalíte Gospoda v njegovem svetišču; hvalíte ga na njegovem mogočnem nebesnem svodu.

2. Hvalite ga v njegovih silnih delih; hvalite ga zaradi njegove neizmerne veličine.

3. Hvalite ga z glasom roga; hvalite ga s harfo in citrami.

4. Hvalite ga z bobnom in plesom; hvalite ga s strunami in flavto.

5. Hvalite ga na cimbale zvočne, hvalite ga na cimbale milozvočne; vse, kar živi, naj hvali Gospoda.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.

Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.

Odpev. Pojmo pesem treh mladeničev, ki so jo peli v ognjeni peči in slavili Gospoda (V. Č. Aleluja).

Vsi vstanejo. Ta, ki vodi molitev, nadaljuje:

V. Gospod, usmili se.

O. Kristus, usmili se. Gospod, usmili se.

Oče naš (vsi nadaljujejo v tišini)

V. In ne vpelji nas v skušnjavo.

O. Temveč reši nas hudega.

V. Naj te hvalijo, Gospod, vsa tvoja dela.

O. Tvoji sveti naj te slavé.

V. Sveti naj se radujejo v slavi.

O. Naj se veselé v svojih domovih.

V. Ne nam, Gospod, ne nam.

O. Temveč svojemu imenu daj slavo.

V. Gospod, usliši mojo molitev.

O. In moj klic naj pride k tebi.

Duhovnik doda:

V. Gospod z vami.

O. In s tvojim duhom.

Molimo. O Bog, ki si trem mladeničem ublažil ognjene plamene, daj milostno, da nas, tvojih služabnikov, ne pogubi plamen strasti.

Navdihuj, Gospod, naša dejanja in jih spremljaj s svojo pomočjo, da bomo vsako delo s teboj začeli in s teboj končali.

Gospod, ki si svetemu Lovrencu dal moč, da je premagal muke ognja, daj nam, da pogasimo plamene svojih grešnih nagnjenj. Po Kristusu, našem Gospodu.

O. Amen.

Latinsko:

Antíphona. Trium puerórum cantémus hymnum, quem cantábant sancti in camíno ignis, benedicéntes Dóminum (T. P. Allelúia).

1. Benedícite, ómnia ópera Dómini, Dómino; laudáte et superexaltáte eum in sǽcula.

2. Benedícite, cæli, Dómino; benedícite, ángeli Dómini, Dómino.

3. Benedícite, aquæ omnes, quæ super cælos sunt, Dómino; benedícat omnis virtus, Dómino.

4. Benedícite, sol et luna, Dómino; benedícite, stellæ cæli, Dómino.

5. Benedícite, omnis imber et ros, Dómino; benedícite, omnes venti, Dómino.

6. Benedícite, ignis et æstus, Dómino; benedícite, frigus et æstus, Dómino.

7. Benedícite, rores et prúina, Dómino; benedícite, gelu et frigus, Dómino.

8. Benedícite, glácies et nives, Dómino; benedícite, noctes et dies, Dómino.

9. Benedícite, lux et ténebræ, Dómino; benedícite, fúlgura et nubes, Dómino.

10. Benedícat terra Dóminum; laudet et superexáltet eum in sǽcula.

11. Benedícite montes et colles, Dómino; benedícite, univérsa germinántia in terra, Dómino.

12. Benedícite, mária et flúmina, Dómino; benedícite, fontes, Dómino.

13. Benedícite, cete et ómnia, quæ movéntur in aquis, Dómino; benedícite, omnes vólucres cæli, Dómino.

14. Benedícite, omnes béstiæ et pécora, Dómino; benedícite, fílii hóminum, Dómino.

15. Bénedic, Ísraël, Dómino; laudáte et superexaltáte eum in sǽcula.

16. Benedícite, sacerdótes Dómini, Dómino; benedícite, servi Dómini, Dómino.

17. Benedícite, spíritus et ánimæ iustórum, Dómino; benedícite, sancti et húmiles corde, Dómino.

18. Benedícite, Ananía, Azaría, Mísäel, Dómino; laudáte et superexaltáte eum in sǽcula.

19. Benedicámus Patrem et Fílium cum Sancto Spíritu; laudémus et superexaltémus eum in sǽcula.

20. Benedíctus es in firmaménto cæli; et laudábilis et gloriósus in sǽcula.

Hic non dícitur Glória Patri, neque Amen.

Ps 150

1. Laudáte Dóminum in sanctuário eius; laudáte eum in firmaménto virtútis eius.

2. Laudáte eum in magnálibus eius; laudáte eum secúndum multitúdinem magnitúdinis eius.

3. Laudáte eum in sono tubæ; laudáte eum in psaltério et cíthara.

4. Laudáte eum in týmpano et choro; laudáte eum in chordis et órgano.

5. Laudáte eum in cýmbalis benesonántibus, laudáte eum in cýmbalis iubilatiónis; omne quod spirat, laudet Dóminum.

Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto.

Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et in sǽcula sæculórum. Amen.

Antiphona. Trium puerórum cantémus hymnum, quem cantábant sancti in camíno ignis, benedicéntes Dóminum (T. P. Allelúia).

Omnes exsúrgunt, et qui preces moderátur dicit:

V. Kyrie, eléison.

R. Christe, eléison. Kyrie, eléison.

Pater noster

V. Et ne nos indúcas in tentatiónem.

R. Sed líbera nos a malo.

V. Confiteántur tibi, Dómine, ómnia ópera tua.

R. Et Sancti tui benedícant tibi.

V. Exsultábunt sancti in glória.

R. Lætabúntur in cubílibus suis.

V. Non nobis, Dómine, non nobis.

R. Sed nómini tuo da glóriam.

V. Dómine, exáudi oratiónem meam.

R. Et clamor meus ad te véniat.

Sacerdotes addunt:

V. Dóminus vobíscum.

R. Et cum spíritu tuo.

Orémus. Deus, qui tribus púeris mitigásti flammas ígnium, concéde propítius; ut nos fámulos tuos non exúrat flamma vitiórum.

Actiónes nostras, quǽsumus, Dómine, aspirándo prǽveni et adiuvándo proséquere: ut cuncta nostra orátio et operátio a te semper incípiat, et per te cœpta finiátur.

Da nobis, quǽsumus, Dómine, vitiórum nostrórum flammas extínguere; qui beato Lauréntio tribuísti tormentórum suórum incéndia superáre. Per Christum Dóminum nostrum.

R. Amen.

↗ Nazaj na kazalo