Oaza upanja na jugu Londona

Brixton, na jugu Lodona, je privlačna točka za velik delež priseljencev in beguncev iz Afrike, Azije, Latinske Amerike in Vzhodne Evrope. Prispevek o Baytree Centru, ki na tem območju spodbuja aktivnosti za družbeno vključevanje.

Socialne inciative

S svojo lokacijo v Brixtonu leži Baytree Centre v središču območja velike etnične raznolikosti, živopisne skupnosti, ki odseva bogastvo mnogih kultur.

Ta kraj je privlačen za veliko število priseljencev iz Afrike, Azije, Latinske Amerike in Vzhodne Evrope, vendar je med najbolj zapostavljenimi področji v Veliki Britaniji. Po uradnih vladnih statističnih podatkih ima tamkajšnje prebivalstvo eno najvišjih stopenj socialnih potreb v državi. Uvrščeno je kot sedmo najbolj prikrajšano področje v Angliji in dvanajsto v Združenem kraljestvu.

Začetki dejavnosti v Baytree Centru se nanašajo ravno na neugoden gmotni položaj tega kraja. “Leta 1985,” pravi Marie-Claire Irwin, ena od prvih prostovoljk, trenutno pa koordinatorka usposabljanja v Baytree-ju, “smo tukaj pričeli izvajati nekatere aktivnosti v okviru pobude vzgojne dobrodelne ustanove Dawliffe Hall Educational Foundation (DHEF). Potreba po oskrbi deklet in žensk v Brixtonu je bila očitna. Preden smo se zavedli tega, so dejavnosti narasle. Izvedli smo raziskavo na tem območju, da bi identificirali najnujnejše potrebe.

“Veliko je revščine, toda najslabša izmed vseh revščin je socialna ... Mnogo žensk je zelo osamljenih.”

Rezultati so pokazali, da so tukajšnje ženske želele pridobiti znanje in spretnosti, ki bi jim omogočale priti do boljših služb: računanje, angleščina, prehrana, skrb za telesno zdravje, nega in higiena otrok. In tako smo začeli iskati prostore, kjer bi lahko organizirali tečaje.”

Leta 1987 so našli stavbo: zapuščeno skladišče. Do leta 1995 se je ta zgradba spremenila v popolnoma opremljen center usposabljanja z učilnicami, računalniškimi sobami, večjimi prostori za srečanja, s pisarnami in majhno menzo. “Z aktivnostmi smo začeli, ko je bilo mogoče uporabljati le eno sobo, istočasno pa smo poskušali zbirati denar za dokončanje preostanka stavbe. Več let so po hiši hodili gradbeni delavci!” pravi Marie-Claire.

Po zaslugi privatnega sektorja, krajevne podpore in tudi evropskih sredstev lahko Center sedaj nudi ne le tečaje za strokovno usposabljanje, ampak, kar je še pomembnejše, celotno okolje, ki spodbuja osebni razvoj.

“Prizadevamo si za utrditev družine in pomoč ženskam, da bi tako mogli znova zgraditi družbeni temelj tega območja.”

“V Brixtonu živi skupnost večih ras z velikim deležem beguncev in visoko stopnjo brezposelnosti in kriminala,” razlaga Marie-Claire. “Veliko je revščine, toda najslabša izmed vseh revščin je socialna ... Moj odziv na ta položaj in moja stalna želja po delu, da bi se to izboljšalo, izhaja iz mojega pogostega premišljevanja naukov sv. Jožefmarija.”

Marie-Claire navaja odlomek iz ene od knjig svetega Jožefmarija, Jezus prihaja mimo , da bi to pojasnila: Obstaja ena sama rasa: rasa božjih otrok. Obstaja ena sama barva: barva božjih otrok.