Nova imenovanja v Prelaturi

Msgr. Mariano Fazio je bil imenovan za vikarja pomočnika, Antoni Pujals za generalnega vikarja in Jorge Gisbert za vikarja tajnika.

Opus Dei - Nova imenovanja v PrelaturiPrelat (levo) z novim vikarjem pomočnikom (desno).

Dne 14. maja 2019 je prelat Opus Dei izvedel naslednja imenovanja: msgr. Mariano Fazio (Buenos Aires, Argentina, 1960) je bil imenovan za vikarja pomočnika in Antoni Pujals (Terrassa, Španija, 1955) za generalnega vikarja Prelature. Duhovnik Jorge Gisbert (Alcoy, Španija, 1969) bo novi vikar tajnik.

Msgr. Fernando Ocáriz je novega vikarja pomočnika imenoval skladno z določbami člena 134 §1 posebnega prava Opus Dei (Codex iuris particularis Operis Dei), se pravi na lastno pobudo in po posvetovanju z Generalnim svetom in s Centralnim svetom Prelature, z namenom, da bi mu pomagal pri vodenju Opus Dei s pristojnostmi, ki mu jih podeli prelat.