Molitveni vzkliki

E-molitvenik za pametne telefone in tablice

Molitveni vzkliki so kratke ustne molitve, ki nam pomagajo skozi ves dan ohranjati Božjo navzočnost. To so besede žive ljubezni, ki se lahko porajajo same od sebe, koristno pa je znati nekatere izmed njih tudi na pamet.

Bog, bodi milostljiv meni grešniku!

— Deus, propítius esto mihi peccatori!

Bogu vsa slava.

— Deo omnis glória.

Čisto srce, o Bog, mi ustvari. (Ps 50,12)

— Cor mundum crea in me, Deus.

Gospod, če hočeš, me moreš očistiti!

— Dómine, si vis, potes me mundáre!

Gospod, da bi spregledal! (Lk 18,41)

— Dómine, ut vídeam!

Gospod, kaj hočeš, da storim?

— Dómine, quid me vis fácere?

Gospod, nisem vreden, da prideš pod mojo streho, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. (prim. Mt 8,8)

— Dómine, non sum dignus ut íntres sub tectum meum, sed tantum dic verbo, et sanábitur ánima mea.

Gospod, ti vse veš, ti veš, da te ljubim. (Jn 21,17)

— Dómine, tu ómnia nosti; tu scis quia amo te.

Jezus, Davidov sin, usmili se me. (Mr 10,47)

— Iesu, fili David, miserére mei peccatóris.

Jezus, Jezus, bodi zame vedno Jezus.

— Iesu, Iesu, esto mihi semper Iesus.

Jezus, Marija, Jožef! Vam podarim svoje srce in svojo dušo. Jezus, Marija, Jožef! Stojte mi ob strani v zadnjem boju. Jezus, Marija, Jožef! Naj združen z vami mirno izdihnem svojo dušo.

Jezus, Marija, Jožef.

— Iesu, Maria, Ioseph.

Jezus, tebi živim; Jezus, tebi umrjem; Jezus, tvoj sem živ in mrtev. Amen.

K tebi, Gospod, se zatekam, naj ne bom osramočen na veke. (Ps 30,2)

— In te, Dómine, sperávi; non confúndar in ætérnum.

Kristus, Sin živega Boga, usmili se nas.

— Christe, Fili Dei vivi, miserére nobis.

Mati, lepe ljubezni, pomagaj svojim otrokom.

— Mater pulchræ dilectiónis, fílios tuos ádiuva.

Moj Bog in moje vse.

— Deus meus et omnia.

Moj Gospod in moj Bog! (Jn 20,28)

— Dóminus meus et Deus meus!

Molimo te, Kristus, in te hvalimo, ker si s svojim svetim križem svet odrešil.

— Adorámus te, Christe, et benedícimus tibi; quia per sanctam Crucem tuam redemisti mundum.

Naj se zgodi, naj se izpolni, naj bo hvaljena in večno nad vsemi stvarmi poveličevana najpravičnejša in najljubeznivejša božja volja. Amen.

— Fiat, adimpleátur, laudétur et in ætérnum superexaltétur iustíssima atque amabilíssima volúntas Dei super omnia. Amen.

Ne moja, ampak tvoja volja naj se zgodi.

— Non mea voluntas, sed tua fiat.

Njim, ki ljubijo Boga, vse pripomore k dobremu. (Rim 8,28)

— Diligéntibus Deum ómnia cooperantur in bonum.

On mora rasti, jaz pa se manjšati. (Jn 3,30)

— Illum opórtet créscere, me autem mínui.

Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi, vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha vsa čast in slava.

— Per ipsum, et cum ipso, et in ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria.

Pojdimo z zaupanjem k prestolu slave, da dosežemo usmiljenje. (prim. Heb 4,16)

— Adeámus cum fiducia ad thronum gloriæ, ut misericórdiam consequamur.

Pokaži, da si Mati!

— Monstra te esse Matrem!

Pomnôži nam vero! (Lk 17,5)

— Adauge nobis fidem!

Presladko Srce Marijino, ohrani nam varno pot.

— Cor Maríæ dulcíssimum, iter serva tutum.

Presladko Srce Marijino, pripravi nam varno pot.

— Cor Maríæ dulcíssimum, iter para tutum.

Presveto in usmiljeno Srce Jezusovo, podari nam mir.

— Cor Iesu sacratíssimum et miséricors, dona nobis pacem.

Skesanega in ponižnega srca, o Bog, ne zametuješ. (Ps 50,19)

— Cor contrítum et humiliátum, Deus non despicies.

Služil ti bom!

— Serviam!

Srce Jezusovo, vate zaupam.

— Cor Iesu, in te confido.

Sveta Marija, morska zvezda, pomagaj svojim otrokom.

— Sancta Maria, stella maris, filios tuos ádiuva.

Sveta Marija, naša moč in pribežališče, prosi za nas.

— Sancta Maria, refúgium nostrum et virtus, ora pro nobis.

Sveta Marija, naše upanje, dekla Gospodova, prosi za nas.

— Sancta Maria, spes nostra, ancílla Dómini, ora pro nobis.

Sveta Marija, naše upanje, sedež modrosti, prosi za nas.

— Sancta Maria, spes nostra, sedes sapiéntiæ, ora pro nobis.

Sveta Marija, zvezda vzhoda, pomagaj svojim otrokom.

— Sancta Maria, stella oriéntis, filios tuos ádiuva.

Sveti angeli varuhi, prosite za nas.

— Sancti Ángeli custodes nostri, orate pro nobis.

Sveti Jožef, naš oče in gospod, prosi za nas.

— Sancte Ioseph, Pater et Dóminus, ora pro nobis.

Svoje poti, Gospod, mi daj spoznati. (Ps 24,4)

— Vias tuas, Dómine, demónstra mihi.

Ti, o Bog, si moja moč. (Ps 42,2)

— Quia tu es, Deus, fortitúdo mea.

Tukaj sem, ker si me klical. (1 Sam 3,6)

— Ecce ego, quia vocásti me.

Tvoje obličje, Gospod, hočem iskati. (Ps 26,8)

— Vultum tuum, Dómine, requíram.

Verujem, pomagaj moji neveri. (Mr 9,24)

— Credo, sed ádiuva incredulitátem meam.

Vse zmorem v njem, ki mi daje moč. (Flp 4,13)

— Omnia possum in eo qui me confórtat.

Vsi skupaj s Petrom k Jezusu po Mariji!

— Omnes cum Petro ad Iesum per Mariam!

Zahvaljujem se ti za vse tvoje dobrote, tudi za neznane.

— Ago tibi grátias pro univérsis benefíciis tuis, étiam ignótis.

Zdaj začnem!

— Nunc cœpi!

↗ Nazaj na kazalo