Molitev “Preces”

Verniki Prelature vsak dan povzdigujejo svoje srce h Gospodu preko te molitve, s katero slavijo, se zahvaljujejo in prosijo Boga Očeta po Jezusu Kristusu in Svetem Duhu za svoje in potrebe drugih ljudi.

Povezave za prenos molitve v različnih formatih:

Molitev “Preces” (format .epub)

Molitev “Preces” (format .PDF za pametne telefone)

Molitev “Preces” (format .PDF)

Molitev “Preces” (format .pdb)

Molitev “Preces” (format .Mobi)Sveti Jožefmarija je 10. decembra 1930 napisal v svojih Zasebnih zapiskih: V teh dneh izdajamo besedilo molitve “Preces ab Operis Dei sociis recitandae”. Odobril jo je moj spovednik. Vidi se, kajti tako mora biti v jedru njegovega Dela, da je Gospod hotel, da se začne z molitvijo [1].

Te besede ustanovitelja Opus Dei so verni odsev njegovega nenehnega poučevanja: Molitev je temelj duhovne zgradbe [2], vsega nadnaravnega dela in vsakega apostolskega dejanja; to je nepogrešljivo sredstvo za napredovanje v boju za svetost [3]. Eden izmed načinov za izražanje te potrebe — ki je skupna vsem krščanskim dušam [4] — v Opus Dei predstavlja molitev Preces (množina latinske besede prex : molitev, prošnja). Verniki Prelature vsak dan povzdigujejo svoje srce h Gospodu preko te molitve, s katero slavijo, se zahvaljujejo in prosijo Boga Očeta po Jezusu Kristusu in Svetem Duhu za svoje in potrebe drugih ljudi. Na ta način se v tem delčku velike božje družine, ki je Cerkev, znova ponavlja tisti prizor iz prvotne Cerkve, o katerem govori sv. Luka: Vsi so enodušno vztrajali v molitvi in bili kakor eno srce in ena duša [5].

Sveti Jožefmarija je to molitev sestavil iz besedil, vzetih iz Svetega pisma in liturgije Cerkve, v prvih desetletjih po ustanovitvi Dela. Z dnevnim izgovarjanjem teh molitev se verniki Prelature Bogu zahvaljujejo za dar svojega krščanskega poklica in izražajo polno razpoložljivost za izpolnjevanje njegove volje. Preces se začnejo z vzklikom Serviam! , ki povzema sklep služiti Gospodu in spodbujati širjenje njegovega kraljestva v svetu brez kakršnega koli razlikovanja. Zato se po besedah češčenja in zahvale, namenjenih presveti Trojici, verniki Dela obrnejo ad Iesum Christum Regem , k Jezusu Kristusu Kralju, ki jih pošilja, naj vsem ljudem odpirajo božanske poti na zemlji.

Prepuščajo se varstvu usmiljenega Boga z vzkliki iz Psalma 27 [26] ­— Gospod je moja luč in moja rešitev, koga bi se moral bati? — in se zatekajo tudi k priprošnji presvete Device Marije, posrednice vseh milosti, svetega Jožefa, zavetnika vesoljne Cerkve, angelov varuhov, na katerih praznik se je rodil Opus Dei, ter svetega Jožefmarija, s sinovsko naklonjenostjo in zaupanjem. Zadnji izmed omenjenih vzklikov je bil dodan 17. maja 1992 ob beatifikaciji božjega služabnika msgr. Jožefmarija Escrivája de Balaguerja in dopolnjen dne 6. oktobra 2002, ko je ustanovitelja Janez Pavel II. razglasil za svetnika.

V Preces nato sledi vrsta prošenj. Na prvem mestu — kot je naravno — za svetega očeta, naj ga Gospod ohrani, poživlja in osreči na zemlji , ter za škofe različnih škofij. Moli se tudi za enotnost apostolata — po zgledu Jezusa Kristusa pri zadnji večerji: da bi bili vsi eno, kakor si ti, Oče, v meni in jaz v tebi — in za vse, ki iz ljubezni do Gospodovega imena sodelujejo pri apostolskih dejavnostih Prelature.

Kot nadaljevanje molitve za pastirje Cerkve sledi prošnja za prelata Opus Dei, po domače imenovanega “Oče”, ki ga je Bog na zemlji postavil na čelo tega dela božjega ljudstva. In v tej družinski molitvi, kot je razumljivo, ne more manjkati prošnja za druge vernike Prelature, tako za tiste, ki so še na svetu, kot za pokojne.

V sklepnih molitvah verniki znova kličejo k Bogu z gotovostjo, da bodo uslišani, in z zaupanjem v njegovo usmiljenje ga prosijo, naj vžge njihovo srce in notranjost — vse njihovo bitje — z ognjem Svetega Duha. Prosijo ga tudi, naj s svojim navdihom in pomočjo privede do konca vsa njihova dejanja: molitev, delo in najrazličnejša opravila. Nazadnje pa ponižno prosijo za gaudium cum pace , ki sta sad notranjega boja, za čas resnične pokore, milost in tolažbo Svetega Duha ter vztrajnost v Opus Dei.

Na koncu se zatečejo k posredovanju zavetnikov apostolata v Delu — k nadangelom Mihaelu, Gabrielu in Rafaelu ter k apostolom Petru, Pavlu in Janezu — in če je prisoten duhovnik, podeli blagoslov, da bi bil Gospod v vaših srcih in na vaših ustnicah. Zaključi se s pozdravom, ki spominja na pozdravljanje prvih kristjanov, s tako človeškim in nadnaravnim nadihom: pax, in æternum. J. Yániz


[1] Zasebni zapiski , št. 128, v: A. Vázquez de Prada, El Fundador del Opus Dei , vol. I, Rialp, Madrid 1997, str. 368.

[2] Pot , št. 83.

[3] Prim. 1 Tes 4, 3.

[4] Prim. Katekizem Katoliške cerkve , št. 2744-2745.

[5] Apd 1, 14 y 4, 32.


PRECES

Sérviam!

V /. Ad Trinitatem Beatíssimam.

R /. Grátias tibi, Deus, grátias tibi: vera et una Trínitas, una et summa Déitas, sancta et una Unitas.

V /. Ad Iesum Christum Regem.

R /. Dóminus Iudex noster; Dóminus Légifer noster; Dóminus Rex noster. Ipse salvabit nos.

V /. Christe, Fili Dei vivi, miserere nobis.

R /. Christe, Fili Dei vivi, miserere nobis.

V /. Exsurge, Christe, ádiuva nos.

R /. Et líbera nos propter nomen tuum.

V /. Dóminus illuminátio mea et salus mea: quem timebo?

R /. Si consistant adversum me castra, non timebit cor meum; si exsurgat adversum me proélium, in hoc ego sperabo.

V /. Ad Beatam Vírginem Mariam Mediatricem.

R /. Recordare, Virgo Mater Dei, dum stéteris in conspectu Dómini, ut loquaris pro nobis bona.

V /. Ad Sanctum Ioseph Sponsum Beatae Mariae Vírginis.

R /. Fecit te Deus quasi Patrem Regis, et dóminum universae domus eius: ora pro nobis.

V /. Ad Angelos Custodes.

R /. Sancti Angeli Custodes nostri, deféndite nos in proélio ut non pereamus in tremendo iudício.

V /. Ad Sanctum Iosephmariam Conditorem nostrum.

R /. Intercede pro fíliis tuis ut, fideles spirítui Operis Dei, laborem sanctificemus et ánimas Christo lucrifácere quaeramus.

V /. Oremus pro Beatíssimo Papa nostro N.

R /. Dóminus conservet eum, et vivíficet eum, et beatum fáciat eum in terra, et non tradat eum in ánimam inimicorum eius.

V /. Oremus et pro Antístite huius dioecesis.

R /. Stet et pascat in fortitúdine tua, Dómine, in sublimitate nóminis tui.

V /. Oremus pro unitate apostolatus.

R /. Ut omnes unum sint, sicut tu Pater in me et ego in te: ut sint unum, sicut et nos unum sumus.

V /. Omne regnum divisum contra se, desolábitur.

R /. Et omnis cívitas vel domus divisa contra se non stabit.

V /. Oremus pro benefactóribus nostris.

R /. Retribúere dignare, Dómine, ómnibus nobis bona faciéntibus propter nomen tuum, vitam aeternam. Amen.

V /. Oremus pro Patre.

R /. Misericórdia Dómini ab aeterno et usque in aeternum super eum: custodit enim Dóminus omnes diligentes se.

V /. Oremus et pro frátribus nostris Operis Dei, vivis atque defunctis.

R /. Salvos fac servos tuos, Deus meus, sperantes in te.

V /. Mitte eis, Dómine, auxílium de sancto.

R /. Et de Sion tuere eos.

V /. Réquiem aeternam dona eis, Dómine.

R /. Et lux perpétua lúceat eis.

V /. Requiescant in pace.

R /. Amen.

V /. Dómine, exaudi orationem meam.

R /. Et clamor meus ad te véniat.

Sacerdos, si Preces moderatur, exsurgit et addit Dóminus vobiscum, stans etiam dum recitat orationem.

V /. Dóminus vobiscum.

R /. Et cum spíritu tuo.

Oremus.

Deus, cui próprium est misereri semper et párcere: súscipe deprecationem nostram. Ure igne Sancti Spíritus renes nostros et cor nostrum, Dómine: ut tibi casto córpore serviamus, et mundo corde placeamus.

Actiones nostras, quaésumus Dómine, aspirando praéveni et adiuvando proséquere: ut cuncta nostra orátio et operátio a te semper incípiat, et per te coepta finiatur. Per Christum Dóminum nostrum.

R/. Amen.

Omnes dicunt:

Gáudium cum pace, emendationem vitae, spátium verae poeniténtiae, grátiam et consolationem Sancti Spíritus atque in Opere Dei perseverántiam, tríbuat nobis Omnípotens et Miséricors Dóminus.

V /. Sancte Míchaël.

R /. Ora pro nobis.

V /. Sancte Gábriel.

R /. Ora pro nobis.

V /. Sancte Ráphaël.

R /. Ora pro nobis.

V /. Sancte Petre.

R /. Ora pro nobis.

V /. Sancte Paule.

R /. Ora pro nobis.

V /. Sancte Ioannes.

R /. Ora pro nobis.

Cum adsit aliquis Sacerdos, dignior ait:

Iube, Domne, benedícere.

Sacerdos benedicit:

Dóminus sit in córdibus vestris, et in lábiis vestris, in nómine Patris + et Fílii et Spíritus Sancti.

R /. Amen.

V /. Pax.

R /. In aeternum.