Jezik moj (Pange lingua)

E-molitvenik za pametne telefone in tablice

Jezik moj, skrivnost opevaj: Rešnje Jezusa telo, dragoceno kri prelito, ki je svet odkupljen z njo. Sin je Matere presvete Kralj, ki rešil je zemljo.

Iz brezmadežne Device se v rešenje nam rodi, seme Božje blagovesti seje vse življenja dni: z delom čudežne modrosti tek življenja dovrši.

Z brati pri večerji zadnji izpolni zakoniti red; po obedu sam postane jagnje, ki rešuje svet; z lastnimi rokami daje dvanajsterim sebe v jed.

On, ki večna je Beseda, nov obred nam podeli, ko z besedo kruh in vino spremeni v Telo in Kri. Ne zaznajo tega čuti, vera nas dovolj uči.

V zakramentu vse svetosti počastimo Jezusa, v novi daje nam skrivnosti Kruh življenja večnega; v naših čutov pa slabosti živa vera luč nam da.

Tebi, Oče, z ljubim Sinom, čast pojo naj vse stvari; Svetega Duha enako naj slavé jeziki vsi. Troedinemu naj Bogu, slava vekomaj doni. Amen.

V. Kruh iz nebes si nam podelil (V. Č. Aleluja).

O. Ki ima vso sladkost v sebi (V. Č. Aleluja).

Molimo. Jezus, naš Bog, v čudovitem zakramentu si nam zapustil spomin svojega trpljenja in vstajenja. Daj nam, da bomo svete skrivnosti tvojega Telesa in Krvi tako častili, da bomo prejemali vedno več sadov tvojega odrešenja, ki živiš in kraljuješ vekomaj.

O. Amen.

Latinsko:

Pange, língua, gloriósi Córporis mystérium, Sanguinísque pretiósi, quem in mundi prétium, fructus ventris generósi Rex effúdit géntium.

Nobis datus, nobis natus ex intácta Vírgine, et in mundo conversátus, sparso verbi sémine, sui moras incolátus miro cláusit órdine.

In suprémæ nocte cœnæ, recúmbens cum frátribus, observáta lege plene, cibis in legálibus, cibum turbæ duodénæ se dat suis mánibus.

Verbum caro, panem verum, Verbo carnem éfficit, fitque sanguis Christi merum, et, si sensus déficit, ad firmándum cor sincérum, sola fides súfficit.

Tantum ergo Sacraméntum venerémur cérnui; et antíquum documéntum novo cedat rítui; præstet fides suppleméntum sénsuum deféctui.

Genitóri, Genitóque laus et iubilátio, salus, honor, virtus quoque sit et benedíctio; procedénti ab utróque compar sit laudátio. Amen.

V. Panem de cælo præstitísti eis (T. P. Allelúia).

R. Omne delectaméntum in se habéntem (T. P. Allelúia).

Orémus. Deus, qui nobis sub sacramento mirábili, passionis tuæ memóriam reliquísti: tríbue, quǽsumus, ita nos córporis et sánguinis tui sacra mystéria venerári, ut redemptiónis tuæ fructum in nobis iúgiter sentiámus. Qui vivis et regnas in sǽcula sæculórum.

R. Amen

↗ Nazaj na kazalo