Devetdnevnica za delo

Mnogo ljudi je brez službe in težko preživljajo svoje družine. “Devetdnevnica za delo” je molitev za posredovanje svetega Jožefmarija na tem področju, ki je tako pomembno za naše življenje.

Prenesi PDF: “Devetdnevnica k sv. Jožefmariju za delo"

Številni ljudje so izgubili zaposlitev in se soočajo z resnimi težavami pri vzdrževanju svoje družine. Vsi pa lahko naša običajna opravila opravljamo bolje. Sv. Jožefmarija, “svetnik običajnosti", kot ga je poimenoval sv. Janez Pavel II., je učinkovit priprošnjik za te namene.

Tukaj lahko najdete besedilo, ki ga mnogi uporabljajo v obdobju 9 dni, ko molijo devetdnevnico za delo.