Hvaljen (Benedíctus)

E-molitvenik za pametne telefone in tablice

Hvaljen, Gospod, Bog naših očetov, obiskal je svoje ljudstvo in nas odrešil. Obudil nam je mogočnega Zveličarja v hiši svojega služabnika Davida. Napovedal ga je po svojih svetih prerokih, ki so ga oznanjali od davnih vekov. Rešil nas bo naših sovražnikov, otel iz rok vseh, ki nas črtijo. Izkazal nam je usmiljenje, kakor je obljubil očetom, spomnil se je svoje svete zaveze. Prisegel je Abrahamu našemu očetu, da bomo rešeni iz rok sovražnikov. Brez strahu bomo služili Gospodu v svetosti in pravičnosti vse dni življenja. In ti, dete, boš prerok Najvišjega, pojdeš namreč pred Gospodom, pripravljat mu pota. Po tebi bo ljudstvo spoznalo Odrešenika, ki ga bo rešil njegovih grehov. Obiskal nas bo po prisrčnem usmiljenju Vsemogočnega kakor sonce, ki vzhaja z višave. Razsvetlil bo vse, ki sedijo v temi in smrtni senci, in naravnal na pot miru vse naše korake.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.

Latinsko:

Benedíctus Dóminus Deus Ísraël, quia visitávit et fecit redemptiónem plebis suæ; et eréxit cornu salútis nobis, in domo David, púeri sui: sicut locútus est per os sanctórum, qui a sǽculo sunt, prophetárum eius. Salútem ex inimícis nostris, et de manu ómnium, qui odérunt nos: ad faciéndam misericórdiam cum pátribus nostris, et memorári testaménti sui sancti; iusiurándum, quod iurávit ad Ábraham, patrem nostrum. Datúrum se nobis, ut sine timóre, de manu inimicórum nostrórum liberáti, serviámus illi, in sanctitáte et iustítia coram ipso, ómnibus diébus nostris. Et tu, puer, prophéta Altíssimi vocáberis: præíbis enim ante fáciem Dómini paráre vias eius, ad dandam sciéntiam salútis plebi eius, in remissiónem peccatórum eórum. Per víscera misericórdiæ Dei nostri, in quibus visitávit nos Oriens ex alto: illumináre his, qui in ténebris et in umbra mortis sedent, ad dirigéndos pedes nostros in viam pacis.

Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto. Sicut erat in princípio, et nunc et semper, et in sǽcula sæculórum. Amen.

↗ Nazaj na kazalo