Harambee praznuje 10. obletnico projektov v Afriki

Dejavnosti Harambeeja so osredotočene na 40 vzgojnih in informativnih projektov v 18 državah. V svoje delo neposredno vključujejo afriške prebivalce, saj je njihovo geslo učiti in ne samo graditi šole.

Socialne inciative

Združenje Harambee praznuje svojo deseto obletnico s sedmimi novimi vzgojnimi projekti v Afriki. Harambee se je začel ob priložnosti kanonizacije sv. Jožefmarija Escrivája, ustanovitelja Opus Dei.

Linda Corbi, mednarodna koordinatorka projekta pripoveduje o izvoru te iniciative: “Prišli so romarji z vseh koncev sveta in vsak je prispeval 5 evrov, to smo zbrali v sklad, ki je bil razdeljen med različne projekte v Afriki. Mislili smo, da bo s tem dejanjem Harambee končan, toda strast tolikih ljudi do Afrike, njihova velikodušnost in volja nadaljevati so nas pripeljali do 10. obletnice.”

Nov zagon za pomoč Afriki

Dejavnosti Harambeeja so osredotočene na 40 vzgojnih in informativnih projektov v 18 državah. V svoje delo neposredno vključujejo afriške prebivalce, saj je njihovo geslo učiti in ne samo graditi šole.

“Pomoč v Afriki je predvsem pomoč pri samospoznavanju, pri razumevanju tega, kaj so potrebe vsakega posameznika, da bi lahko bolje sodelovali in jim pomagali,” pravi Linda Corbi. “Zato ne gre toliko za nekakšno razlivanje Zahoda čez Afriko, temveč za medsebojno spoznavanje za gradnjo boljšega sveta. V tem pogledu se zavedamo, da smo zelo ambiciozni.”

Izboljšati izobrazbo profesorjev, tečaji učne pomoči in strokovno izobraževanje so nekateri izmed izzivov za letošnje leto v državah kot so Kenija, Benin in Sao Tomé.

Poleg tega je vsaki dve leti razpisan natečaj Harambee International Award , ki nagrajuje najboljše dokumentarce, reportaže in fotografije o Afriki; letos bo organiziran že petič in sicer v Lisboni. “Ideja je odpreti okno v Afriko, pozitivno okno. Na zahod prevečkrat prihajajo zgolj negativne novice o Afriki. Vendar se izplača omogočiti tudi posredovanje pozitivnih strani.”

Pot Harambeeja je začrtana v medsebojnem spoznavanju med Zahodom in Afriko. Od tod ime “Harambee”, beseda, ki v jeziku swahili pomeni: “vsi skupaj”.