Duhovno branje

E-molitvenik za pametne telefone in tablice

Na začetku

Pridi, Sveti Duh, napolni srca svojih vernih in vžgi v njih ogenj svoje ljubezni.

V. Pošlji svojega Duha in prerojeni bomo.

O. In prenovil boš obličje zemlje.

Molimo. O Bog, ki si srca vernih učil po razsvetljenju Svetega Duha, daj, da bomo v istem Duhu spoznali, kaj je prav, in se vedno veselili njegove tolažbe. Po Kristusu, našem Gospodu.

O. Amen.

Na koncu

V. Zahvaljujemo se ti, vsemogočni Bog, za tvoje dobrote, ki živiš in kraljuješ vekomaj.

O. Amen.

V. Bog naj nam da svoj mir.

O. In večno življenje.

V. Amen.


Latinsko:

Na začetku

Veni, Sancte Spíritus, reple tuórum corda fidélium: et tui amóris in eis ignem accénde.

V. Emitte Spíritum tuum, et creabúntur.

R. Et renovábis faciem terræ.

Orémus. Deus, qui corda fidélium Sancti Spíritus illustratióne docuísti, da nobis in eódem Spíritu recta sápere; et de eius semper consolatióne gaudére. Per Christum Dóminum nostrum.

R. Amen.

Na koncu

V. Ágimus tibi gratias, omnípotens Deus, pro univérsis benefíciis tuis, qui vivis et regnas in sǽcula sæculórum.

R. Amen.

V. Deus det nobis suam pacem.

R. Et vitam ætérnam.

V. Amen.

↗ Nazaj na kazalo