Devetdnevnica za mir v duši

Besedila za 9 dni molitve, za prošnjo blaženemu Álvaru, naj pri Bogu posreduje za nas, da bi dosegli vedrost in mir v srcu ob težkih trenutkih ali okoliščinah.

Besedilo lahko preko povezav na desni prenesete tudi v formatih PDF, ePub (za pametne telefone in tablice) ter Mobi (za Kindle).


DEVETDNEVNICA

k blaženemu Álvaru del Portillu

ZA MIR V DUŠI


Kratice v citatih

DK – Dekret o krepostih, Kongregacija za zadeve svetnikov – »Dekret o krepostih božjega služabnika Álvara del Portilla y Diez de Sollano, naslovnega škofa Vite in prelata osebne Prelature sv. Križa in Opus Dei, Rim, 28. junij 2012.«

JM – Javier Medina Bayo: »Álvaro del Portillo – Un hombre fiel« Rialp, Madrid 2012

SB – Salvador Bernal: »Recuerdo de Álvaro del Portillo«, Rialp, Madrid

PP – Pastirsko pismo Álvara del Portilla

KR – Predavanje, ki ga je imel msgr. Fernando Ocáriz, generalni vikar Opus Dei na kongresu ob stoletnici rojstva msgr. Álvara del Portilla (Rim, 12. – 14. marec 2014)

Avtor: Francisco Faus

S cerkvenim dovoljenjem


DEVETDNEVNICA · PRVI DAN

Mir božjih otrok

Meditacija

Posvečanje blaženega Álvara del Portilla »izpolnjevanju prejetega poslanstva je bilo zakoreninjeno v globokem čutu za božje otroštvo, kar ga je vodilo k iskanju poistovetenja s Kristusom v zaupni predanosti Očetovi volji.« (DK)

»Spoznanje, da smo nadvse ljubljeni otroci Boga, nam bo dajalo silen zagon. In kot dota, nerazdružljiva s tem predragocenim darom, pride v dušo gaudium cum pace, veselje in mir.« (Blaženi Álvaro, PP, 1. 5. 1988)

»Imel je veselje nekoga, ki živi v Gospodu in z Gospodom; vedrost, ki je nobena muka ne more zasenčiti, ki je nobeno trpljenje ne odstrani (…). Duhovnik, ki je znal človeku skupaj z veseljem zaradi odkritja božjega otroštva v dušo vlivati odločitev za spreobrnjenje.« (msgr. Javier Echevarría, JM, str. 693-694)

Prošnja

Nakloni mi, Gospod, po posredovanju blaženega Álvara, milost vedno globljega spoznanja, da smo vsi krščeni ljubljeni otroci Boga (prim. Ef 5,1), da nas osebno ljubi naš Oče Bog — Oče, ki nas vidi, ki nas sliši, ki nas kliče po našem imenu, ki nas varuje in skrbi za nas (prim. Mt 6,25 sl.).

Daj, da se bom sledeč nauku svetega Jožefmarija — tako kot je delal blaženi Álvaro — prepričal, da je Bog »vedno z nami. In je kot ljubeč Oče — vsakega izmed nas ima raje kot vse matere tega sveta svoje otroke —, ki nam po­maga, nas navdihuje, blagoslavlja ... in nam odpušča.« (Pot, 267)

Pomagaj mi počivati v mojem Očetu Bogu s popolnim zaupanjem, da bom poln vere v božjo previdnost, tako da bom, ne glede na to, kaj se zgodi, vselej našel v Njem vedrost, mir in veselje božjih otrok.

Molitev k blaženemu Álvaru

Bog, usmiljeni Oče, ki si blaženemu Álvaru, škofu, naklonil milost, da je ob pomoči svete Marije bil zgleden pastir v službi Cerkve ter nadvse zvest sin in naslednik svetega Jožefmarija, ustanovitelja Opus Dei, daj, da bom tudi jaz znal zvesto odgovoriti na zahteve krščanskega poklica, tako da vse trenutke in okoliščine svojega življenja preoblikujem v priložnosti, da te ljubim in služim Kristusovemu kraljestvu. Milostno nam podeli kanonizacijo blaženega Álvara in po njegovem posredovanju usliši mojo prošnjo … (izrazite prošnjo). Amen.

Oče naš, Zdrava Marija, Slava Očetu


DEVETDNEVNICA · DRUGI DAN

Do miru preko molitve

Meditacija

Ker je bil »poln ljubezni po Svetem Duhu, nenehno potopljen v molitev, utrjen z evharistijo in z nežno pobožnostjo do presvete Device Marije,« je lahko rekel: »Vse je dobro, ker je dober naš Bog. Zato: veselje, vedno!« (DK in JM, str. 202)

Vzbujal je »zaupanje, gotovost, mir. Vse to ni bilo zgolj zaradi človeških lastnosti, ampak je bilo posledica njegovega globokega notranjega življenja in nadnaravnega čuta.« (Francisco Ponz, JM, str. 196-197)

Njegov »človeški dar dobrote, prijaznosti, vedrosti, notranjega in zunanjega miru je vidno izražal bogastvo njegovega duhovnega življenja.« (kard. William Braum, v: KR)

Prošnja

Gospod, po posredovanju blaženega Álvara mi nakloni milost, da bom "duša molitve", ki zna zaupno govoriti z Bogom o čemerkoli, kadarkoli.

Naj se zlasti v najtežjih trenutkih svojega življenja znam zateči pred tabernakelj, kjer je Jezus resnično navzoč, da bi vse svoje skrbi izročil njegovemu ljubeznivemu Srcu; pa tudi brezmadežnemu Srcu Device Marije, tako kot je vselej ravnal blaženi Álvaro, z gotovostjo, da nam ona — zlasti preko pobožne molitve rožnega venca — v dušo vedno vliva mir.

Pomagaj mi slediti nasvetu svetega Pavla: Nič ne skrbite, ampak ob vsaki priložnosti izražajte svoje želje Bogu z molitvijo in prošnjo, z zahvaljevanjem. In božji mir, ki presega vsak um, bo varoval vaša srca in vaše misli v Kristusu Jezusu (Flp 4,6-7).

Molitev k blaženemu Álvaru:

Bog, usmiljeni Oče, ki si blaženemu Álvaru, škofu, naklonil milost, da je ob pomoči svete Marije bil zgleden pastir v službi Cerkve ter nadvse zvest sin in naslednik svetega Jožefmarija, ustanovitelja Opus Dei, daj, da bom tudi jaz znal zvesto odgovoriti na zahteve krščanskega poklica, tako da vse trenutke in okoliščine svojega življenja preoblikujem v priložnosti, da te ljubim in služim Kristusovemu kraljestvu. Milostno nam podeli kanonizacijo blaženega Álvara in po njegovem posredovanju usliši mojo prošnjo … (izrazite prošnjo). Amen.

Oče naš, Zdrava Marija, Slava Očetu


DEVETDNEVNICA · TRETJI DAN

Ponižnost, vir miru

Meditacija

Sveti Jožefmarija Escrivá, »ki je bil svet, je stalno prosil za molitve vse ljudi. Jaz sem še bolj potreben vaših molitev: potrebujem jih bolj kot naš ustanovitelj, ker sem ubog človek in ker sem nasledil svetnika.« (Blaženi Álvaro, PP, 30. 9. 1975)

»Ponižnost se pokaže v globokem in iskrenem prepričanju, da nismo boljši od drugih, in istočasno v trdni gotovosti, da smo poklicani posebej od Boga, da bi mu služili sredi različnih okoliščin vsakega trenutka ter k njemu privedli mnoge duše. Ta gotovost nas navdaja z optimizmom.« (Blaženi Álvaro, PP, 1. 8. 1989)

»Ne pozabi, da je veselje posledica notranjega miru in da je resnični mir neločljiv od skrušenosti, od ponižnega in iskrenega kesanja za naše napake in grehe, ki jih Bog odpušča pri svetem zakramentu pokore.« (Blaženi Álvaro, PP, 16. 1. 1984)

Prošnja

Gospod, daj da bom imel vedno v mislih Jezusove besede: Učite se od mene, ker sem krotak in v srcu ponižen, in našli boste počitek svojim dušam (Mt 11,29).

Daj mi iskrenost, da bom priznal, da mnogo mojih nemirov in tesnob izhaja iz mojega samoljubja, iz pretirane skrbi za to, kaj bodo drugi mislili o meni, iz žalosti, ker sem slabo izpadel, iz misli, da me ne cenijo, iz opažanja, da nisem v središču pozornosti …; oziroma iz mojega napuha.

Nakloni mi, moj Bog, milost ponižnosti, kajti brez nje »ni ljubezni niti katerekoli druge kreposti in zato je pravo krščansko življenje nemogoče« (Blaženi Álvaro, PP, 1. 8. 1989). Naj znam manj misliti nase, na svojo pomembnost, na svoj uspeh in na svoje interese, ter naj več skrbim za druge, srečen, da jim lahko pomagam in služim.

Molitev k blaženemu Álvaru

Bog, usmiljeni Oče, ki si blaženemu Álvaru, škofu, naklonil milost, da je ob pomoči svete Marije bil zgleden pastir v službi Cerkve ter nadvse zvest sin in naslednik svetega Jožefmarija, ustanovitelja Opus Dei, daj, da bom tudi jaz znal zvesto odgovoriti na zahteve krščanskega poklica, tako da vse trenutke in okoliščine svojega življenja preoblikujem v priložnosti, da te ljubim in služim Kristusovemu kraljestvu. Milostno nam podeli kanonizacijo blaženega Álvara in po njegovem posredovanju usliši mojo prošnjo … (izrazite prošnjo). Amen.

Oče naš, Zdrava Marija, Slava Očetu


DEVETDNEVNICA · ČETRTI DAN

Vedrost v bolezni in trpljenju

Meditacija

Po zapleteni in boleči operaciji je bil blaženi Álvaro »vedno veder in nasmejan. (…) Imel je veliko težav, a se ni nad ničemer pritoževal. Bil je zgled za zdravnike in za osebje, ki je zanj skrbelo v bolnišnici.« (msgr. Joaquín Alonso, JM, str. 377, op. 82)

»Zdi se očitno, da je vse svoje življenje, v katerem je bilo toliko trpljenja, bolečine, dela, bolezni, ponižanj itd., mogel vse to nositi s takšnim mirom, vedrostjo, dobro voljo in veseljem, zaradi božjega daru, ki ga je vodil k temu, da je svoje življenje zedinil z odrešilno daritvijo Jezusa Kristusa.« (msgr. Iñaki Celaya, v: KR)

»Maja leta 1979 je imel začetek srčne aritmije. Kljub vsemu se je don Álvaro še naprej popolnoma posvečal svoji nalogi, tudi kadar je imel hude migrene ali druge težave.« (msgr. Javier Echevarría, JM, str. 606)

Prošnja

Podeli mi, Bog moj, milost, da bom posnemal blaženega Álvara in tako kot on z vedrostjo in zaupanjem sprejemal bolezen, slabo počutje, utrujenost, trpljenje in celo sámo smrt.

Gospod, če dopustiš, da v moje življenje pride bolečina zaradi smrti drage osebe, ali trpljenje zaradi družinskih težav, ali tesnoba brezposelnosti …, mi ponudi svojo ljubečo roko in mi vlij tistega sinovskega zaupanja, ki se, kot je pravil sv. Jožefmarija, rodi iz vere v božjo previdnost ter iz vedrega in veselega prepuščanja tvoji presveti volji.

Daj, da bom po zgledu blaženega Álvara znal objeti križ in se ljubeče združiti z odrešilno Kristusovo daritvijo ter si prizadeval slediti nasvetu svetega Petra: Vso svojo skrb vrzite nanj, saj on skrbi za vas (1 Pt 5,7).

Pomagaj mi razumeti resničnost teh besed blaženega Álvara: »Če bomo mi vsi premišljevali, ljubili, se oklenili božje volje, bomo okusili neprimerljivo sladkost povezanosti s Trojico, celo v najtežjih trenutkih.« (Blaženi Álvaro, Pridiga, 14. 2. 1992)

Molitev k blaženemu Álvaru

Bog, usmiljeni Oče, ki si blaženemu Álvaru, škofu, naklonil milost, da je ob pomoči svete Marije bil zgleden pastir v službi Cerkve ter nadvse zvest sin in naslednik svetega Jožefmarija, ustanovitelja Opus Dei, daj, da bom tudi jaz znal zvesto odgovoriti na zahteve krščanskega poklica, tako da vse trenutke in okoliščine svojega življenja preoblikujem v priložnosti, da te ljubim in služim Kristusovemu kraljestvu. Milostno nam podeli kanonizacijo blaženega Álvara in po njegovem posredovanju usliši mojo prošnjo … (izrazite prošnjo). Amen.

Oče naš, Zdrava Marija, Slava Očetu


DEVETDNEVNICA · PETI DAN

Vedrost v težavah

Meditacija

»Dokazal je svoje junaštvo (…), ko je bil v zaporu v času verskega preganjanja v Španiji (1936-1939) in ob napadih, ki jih je utrpel zaradi svoje zvestobe Cerkvi.« (DK)

»Samo v logiki svetega križa, kjer se trpljenje spremeni v zdravilo in kjer smrt postane novo Življenje, lahko zaslutimo razlago in globoki pomen tega, kar za človeški pogled ostane nepojasnjeno.« (Blaženi Álvaro, PP, 29. 9. 1978)

V zvezi z nekaterimi, ki so širili neresnice z namenom, da bi očrnili Božje delo, je blaženi Álvaro zapisal: »Molíte zanje, obujajte dejanja zadoščevanja Gospodu za žalitve, ki jih povzročajo, in ne izgubljajmo miru niti za trenutek. Ravnajmo tako vsak dan z namenom, da bi utopili zlo v obilju dobrega ter neutrudno širili resnico.« (Blaženi Álvaro, SB)

Prošnja

Moj Bog, prosim te za tisto srčnost in mir, ki ju je blaženi Álvaro — po tvoji milosti — vedno izkazoval v primeru preganjanj, obrekljivih kampanj in zlonamernih spletk, zato ker je bil zvest Cerkvi in Opus Dei, delu božjega ljudstva, ki je bil zaupan njegovi skrbi.

Kadar mi bo težko potrpežljivo sprejemati krivice, nerazumevanja ali nejasne preizkušnje, daj, da bom znal slediti nasvetu, ki ga je blaženi Álvaro dajal tistim, ki so prestajali težke trenutke: »Tegobe dopušča Bog, da bi se mi prečistili in da bi okusili sladko breme svetega križa (…). Neutrudno sejte Kristusov mir in ljubezen v mnoga srca, ki čakajo na glas, ki bi jih vzbudil.« (JM, str. 575, op. 60)

In naj razumem, »zakaj so svetniki polni miru celo sredi trpljenja, zasramovanja, uboštva, preganjanja. Odgovor je jasno izrisan: ker se trudijo poistovetiti z voljo nebeškega Očeta, tako da posnemajo Kristusa.« (Blaženi Álvaro, PP, 1. 5. 1987)

Molitev k blaženemu Álvaru

Bog, usmiljeni Oče, ki si blaženemu Álvaru, škofu, naklonil milost, da je ob pomoči svete Marije bil zgleden pastir v službi Cerkve ter nadvse zvest sin in naslednik svetega Jožefmarija, ustanovitelja Opus Dei, daj, da bom tudi jaz znal zvesto odgovoriti na zahteve krščanskega poklica, tako da vse trenutke in okoliščine svojega življenja preoblikujem v priložnosti, da te ljubim in služim Kristusovemu kraljestvu. Milostno nam podeli kanonizacijo blaženega Álvara in po njegovem posredovanju usliši mojo prošnjo … (izrazite prošnjo). Amen.

Oče naš, Zdrava Marija, Slava Očetu


DEVETDNEVNICA · ŠESTI DAN

Mir, ki se rodi iz zvestobe

Meditacija

»Zvest mož bo obilno blagoslovljen (Prg 28,20). Te besede iz Svetega pisma opisujejo najznačilnejšo krepost škofa Álvara del Portilla: zvestobo. To je neizpodbitna zvestoba, predvsem Bogu ter naglemu in velikodušnemu izpolnjevanju njegove volje; zvestoba Cerkvi in papežu; zvestoba duhovništvu; zvestoba krščanskemu poklicu v vsakem trenutku in v vsakršnih okoliščinah življenja« (DK).

»Bil je nadvse zvest sin svetega očeta, z nesporno pripadnostjo njemu in njegovemu učenju.« (DK).

»Prepričan sem, da je don Álvaro nenehno služil Cerkvi ravno zato, ker je sledil ustanovitelju kot nadvse zvest sin. Ta izraz, ki ga najdemo v molitvi za zasebno pobožnost, se mi zdi, da predstavlja najbolj strnjen in točen portret njegove osebe.« (msgr. Javier Echevarría, JM, str. 694)

Prošnja

Gospod, nakloni mi milost posnemati blaženega Álvara, ki je vse od trenutka, ko je spoznal, kaj je božja volja, kaj Bog od njega pričakuje, odgovoril "da" in bil zvest do smrti.

Pomagaj mi ga posnemati v kreposti zvestobe, ki jo je nadvse ljubil ter jo živel veselo in velikodušno, pri čemer ga je navdihovala zvestoba svetega Jožefmarija; krepost ustanovitelja, ki jo je blaženi Álvaro takole razlagal: »Njegova zvestoba ni bila breme, ampak vsak dan obnovljena sreča, skupaj s hrepenenjem, da bi z ljubeznijo odgovoril na Ljubezen.« (Blaženi Álvaro, PP, 1. 3. 1987)

Daj Gospod, da se bo moje življenje spremenilo v velikodušen in veder "da" — ki bo tudi junaški, če bo potrebno —, "da" vsemu, kar pričakuješ od mene: "da" Tebi, "da" mojemu krščanskemu poklicu, "da" družinskim obveznostim, zavezam, ki sem jih sprejel — še zlasti tistim, ki sem jih formalno sklenil pred Teboj —, "da" mojim duhovnim sklepom, moji dani besedi …

Na koncu te prosim še za milost, da bi se vedro soočil s smrtjo, v upanju, da bi ob tisti uri zaslišal Jezusove besede: Prav, dobri in zvesti služabnik! (...) Vstopi v veselje svojega gospodarja! (Mt 25,21)

Molitev k blaženemu Álvaru

Bog, usmiljeni Oče, ki si blaženemu Álvaru, škofu, naklonil milost, da je ob pomoči svete Marije bil zgleden pastir v službi Cerkve ter nadvse zvest sin in naslednik svetega Jožefmarija, ustanovitelja Opus Dei, daj, da bom tudi jaz znal zvesto odgovoriti na zahteve krščanskega poklica, tako da vse trenutke in okoliščine svojega življenja preoblikujem v priložnosti, da te ljubim in služim Kristusovemu kraljestvu. Milostno nam podeli kanonizacijo blaženega Álvara in po njegovem posredovanju usliši mojo prošnjo … (izrazite prošnjo). Amen.

Oče naš, Zdrava Marija, Slava Očetu


DEVETDNEVNICA · SEDMI DAN

Mir, potrpežljivost in krotkost

Meditacija

»Nihče se ne spominja niti ene neprijazne geste z njegove strani, niti najmanjšega vzgiba nepotrpežljivosti v težavah, niti besede o kritiki ali upornosti zaradi kakšnega problema.« (DK)

»Don Álvaro pomeni zame veliko pomoč: razreši mi vse težave in če mu kdaj ne znam pojasniti vsega, kar se mi dogaja, on to ugane in me razume.« (Vladimir Vince, 1946, JM, str. 281)

»Bil je zares oče, kot ga kličejo v Opus Dei. Bolj kot to, da bi mu zastavljal vprašanja, si ob njem začutil željo, da bi se spovedal.« (pisatelj Vittorio Messori, JM, str. 685)

»Bodite potrpežljivi [do drugih], tako kot je Gospod potrpežljiv do vsakogar izmed nas. Vedno jih sprejemajte z ljubeznijo: naj imajo možnost, da se obrnejo na vas, da bi v njih znova oživelo navdušenje po kakšnem padcu, ker bodo začutili, da so razumljeni, spodbujani, ljubljeni! …« (Blaženi Álvaro, PP, 2. 10. 1986)

Prošnja

Daj mi, Gospod, priljudnost, razumevanje in potrpežljivost, ki jo je blaženi Álvaro vedno udejanjal in ki je tako zelo privlačila vse, ki so ga poznali, ter jim srce navdajala z mirom.

Nakloni mi milost, da bom ohranil vedrost in premagal jezo, če mi kdo povzroči kakšno neprijetnost, mi nasprotuje ali mi škoduje; pa tudi milost, da bi znal potrpeti, kadar stvari, za katere sem si zelo prizadeval, ne uspevajo dovolj hitro ali ne potekajo tako, kot bi jaz želel.

S tvojo pomočjo se hočem izogibati ostrim besedam, nestrpnim reakcijam in ugovarjanju. Pomagaj mi, da ne bom o nikomer govoril trdosrčno in se ne bom nad ničemer trpko pritoževal.

Daj, da bom tako kot blaženi Álvaro znal gojiti umetnost, ki sestoji v tem, da "znaš počakati", katere se je on tako dobro naučil od svetega Jožefmarija. Naj, preden spregovorim, preden koga popravim ali opomnim, pustim, da mine nekaj časa, in to storim šele potem, ko sem stvar umirjeno premislil in za ta namen molil.

Molitev k blaženemu Álvaru

Bog, usmiljeni Oče, ki si blaženemu Álvaru, škofu, naklonil milost, da je ob pomoči svete Marije bil zgleden pastir v službi Cerkve ter nadvse zvest sin in naslednik svetega Jožefmarija, ustanovitelja Opus Dei, daj, da bom tudi jaz znal zvesto odgovoriti na zahteve krščanskega poklica, tako da vse trenutke in okoliščine svojega življenja preoblikujem v priložnosti, da te ljubim in služim Kristusovemu kraljestvu. Milostno nam podeli kanonizacijo blaženega Álvara in po njegovem posredovanju usliši mojo prošnjo … (izrazite prošnjo). Amen.

Oče naš, Zdrava Marija, Slava Očetu


DEVETDNEVNICA · OSMI DAN

Mir odpuščajočega srca

Meditacija

»Od Gospoda se je naučil odpuščati, moliti za preganjalce, duhovniško razprostirati svoje roke, da bi vsakogar sprejel z nasmehom in s krščanskim razumevanjem.« (DK)

»V teh skoraj štiridesetih letih sem videl msgr. del Portilla kljubovati preizkušnjam, ki bi zrušile kogarkoli drugega: mnogokrat je Gospod dopustil, da je bil Opus Dei predmet obrekovanja, krivičnih sumničenj in včasih tudi zlonamernih spletk. Od svetega Jožefmarija se je naučil odpuščati in krivico prekrivati z ljubeznijo. Oklepal se je križa, odpuščal, molčal in nadaljeval s služenjem, z delom.« (kard. Giovanni Cheli, JM, str. 687)

Don Álvaro je »člane Dela [v času hude kampanje obrekovanja v nekaterih evropskih državah] prosil, naj odpuščajo in razumejo; skušal jih je tolažiti z dobro voljo, s pregovorom: "Ose se po navadi ne pasejo po najslabših sadežih." Prav tako je ravnal tudi ob težavah in nerazumevanjih, ki sem jih trpel sam.« (msgr. Gigsen, JM, str. 578)

Prošnja

Gospod, podeli mi milost, da te bom posnemal v veličini odpuščanja: Oče, odpústi jim, saj ne vedo, kaj delajo (Lk 23,34). Naj znam razumeti, odpuščati, preslišati grobe, brezobzirne, krivične ali žaljive besede oziroma dejanja drugih. Naj v tistih težkih trenutkih sledim nasvetu svetega Jožefmarija, po katerem se je blaženi Álvaro ravnal na čudovit način: »Moliti, molčati, delati, odpuščati in se smehljati.«

Moj Bog, osvobôdi me jeze, osvobôdi me tega, da bi razmišljal ali deloval iz zamerljivosti. Če pa kdaj opazim, da takšna čustva kalijo moje srce, me privedi do dobre spovedi, da bi v tem zakramentu usmiljenja dosegel mir in božje odpuščanje.

Pomagaj mi okušati srečo, ki jo je blaženi Álvaro opisal s temi besedami: »Le malokatero veselje je tako veliko, kot je veselje, ko po dobro opravljeni spovedi občutiš to, kar je občutil izgubljeni sin: objem našega Očeta Boga, ki nam odpušča!« (Blaženi Álvaro, pridiga, 12. 4. 1984)

Molitev k blaženemu Álvaru

Bog, usmiljeni Oče, ki si blaženemu Álvaru, škofu, naklonil milost, da je ob pomoči svete Marije bil zgleden pastir v službi Cerkve ter nadvse zvest sin in naslednik svetega Jožefmarija, ustanovitelja Opus Dei, daj, da bom tudi jaz znal zvesto odgovoriti na zahteve krščanskega poklica, tako da vse trenutke in okoliščine svojega življenja preoblikujem v priložnosti, da te ljubim in služim Kristusovemu kraljestvu. Milostno nam podeli kanonizacijo blaženega Álvara in po njegovem posredovanju usliši mojo prošnjo … (izrazite prošnjo). Amen.

Oče naš, Zdrava Marija, Slava Očetu


DEVETDNEVNICA · DEVETI DAN

Posredovati mir drugim ljudem

Meditacija

»Ena izmed temeljnih značilnosti [Álvara del Portilla] je bilo to, da je imel mir in razdajal mir. Zato je bilo zares zgledno, kako je ob katerikoli težavi, ob katerikoli bolj ali manj boleči novici, v okoliščinah, ki človeka običajno razjezijo, vselej reagiral z nadnaravnim čutom in polagal vse, kar se je zgodilo, v božje roke.« (msgr. Tomás Gutiérrez, v: KR)

»To, kar je najbolj presenečalo v osebnosti in življenju msgr. del Portilla, je bila njegova vedrost, njegov notranji mir. Imel je mir in širil je mir.« (J. L. Soria, v: KR)

»Če ste razumevajoči, optimistični, stalni; če sejete mir in veselje v svoji okolici, bodite prepričani, da boste naposled premagali težave, s katerimi se boste srečali, in boste nadvse visoko povzdignili Kristusa, na vrh vseh človeških aktivnosti.« (Blaženi Álvaro, PP, 2. 10. 1986)

Prošnja

Moj Bog, daj, da bom po zgledu blaženega Álvara vsem ljudem želel »mir, ki prihaja od Boga, ki ga je Kristus prinesel na zemljo, mir, ki ga svet ne more dati. Mir, ki je sad zedinjenja z Bogom v vseh naših mislih, besedah in dejanjih.« (Blaženi Álvaro, PP, 1. 10. 1989)

Naj nikdar ne pozabim, da je, kot je pravil blaženi Álvaro, »mir eden izmed sadov navzočnosti Svetega Duha v naših dušah. Imeli bomo mir in lahko ga bomo širili v naši okolici, če smo v stiku s Tolažnikom, če hočemo iskreno izpolnjevati vse, kar pričakuje od nas.« (prav tam)

Gospod, po posredovanju presvete Device Marije, Kraljice miru, daj, da bom prinašal Kristusov mir v srca vseh ljudi (prim. Mt 5,9). Naj tako živim edinost z Bogom, da bo o meni mogoče reči to, kar pravijo o blaženem Álvaru: »Na njem nikoli ni manjkal tisti odkriti, ljubezni polni nasmeh, ki je resnično razdajal radost in mir.« (JM, p. 197)

Molitev k blaženemu Álvaru

Bog, usmiljeni Oče, ki si blaženemu Álvaru, škofu, naklonil milost, da je ob pomoči svete Marije bil zgleden pastir v službi Cerkve ter nadvse zvest sin in naslednik svetega Jožefmarija, ustanovitelja Opus Dei, daj, da bom tudi jaz znal zvesto odgovoriti na zahteve krščanskega poklica, tako da vse trenutke in okoliščine svojega življenja preoblikujem v priložnosti, da te ljubim in služim Kristusovemu kraljestvu. Milostno nam podeli kanonizacijo blaženega Álvara in po njegovem posredovanju usliši mojo prošnjo … (izrazite prošnjo). Amen.

Oče naš, Zdrava Marija, Slava Očetu