Angel Gospodov

E-molitvenik za pametne telefone in tablice

V. Angel Gospodov je oznanil Mariji.

O. In spočela je od Svetega Duha.

Zdrava Marija

V. Glej, dekla sem Gospodova.

O. Zgôdi se mi po tvoji besedi.

Zdrava Marija

V. In Beseda je meso postala.

O. In med nami prebivala.

Zdrava Marija

V. Prosi za nas, sveta Božja Porodnica.

O. Da postanemo vredni obljub Kristusovih.

Molimo. Nebeški Oče, po angelu si nam oznanil učlovečenje svojega Sina. Posvečuj in podpiraj nas s svojo milostjo in nas po njegovem trpljenju in križu pripelji k slavi vstajenja. Po Kristusu, našem Gospodu.

O. Amen.

Latinsko:

V. Ángelus Dómini nuntiávit Maríæ.

R. Et concépit de Spíritu Sancto.

Ave Maria

V. Ecce ancílla Dómini.

R. Fiat mihi secúndum verbum tuum.

Ave Maria

V. Et Verbum caro factum est.

R. Et habitávit in nobis.

Ave Maria

V. Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.

R. Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus. Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine, méntibus nostris infúnde: ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii
tui Incarnatiónem cognóvimus; per Passiónem eius et Crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per Christum Dóminum nostrum.

R. Amen.

↗ Nazaj na kazalo