​Ali lahko zanikamo zgodovinski obstoj Jezusa Kristusa?

Vse najbolj natančne sodobne zgodovinske analize z gotovostjo vzajemno potrjujejo, da je Jezus iz Nazareta obstajal.

Vse najbolj natančne sodobne zgodovinske analize — celo povsem brez upoštevanja vere in krščanskih zgodovinskih virov, da bi preprečili vsakršen dvom — z gotovostjo vzajemno potrjujejo, da je Jezus iz Nazareta obstajal, živel v prvi polovici 1. stol., bil Jud, večji del svojega življenja prebival v Galileji, izoblikoval skupino učencev, ki so mu sledili, spodbujal močno podporo in upanje s svojim govorjenjem in občudovanja vrednimi dejanji, bil ob praznovanju velike noči najmanj enkrat v Judeji in Jeruzalemu, nekateri člani sinedrija so ga gledali z nezaupanjem in rimska oblast je oprezovala za njim, zaradi česar ga je rimski upravitelj iz Judeje, Poncij Pilat, na koncu obsodil na smrt — tako je Jezus umrl na križu. Po smrti so njegovo telo položili v grob, vendar trupla po nekaj dneh ni bilo več tam.

S sodobnim razvojem zgodovinskega raziskovanja lahko potrdimo vsaj ta dejstva, ki jih ni malo — glede na to, da gre za osebnost izpred dvajsetih stoletij. Ni razumskih dokazov, ki bi z večjo gotovostjo jamčili obstoj osebnosti (kot so Homer, Sokrat ali Periklej — če navedemo samo nekaj zelo znanih), kot je dokaz o Jezusovem obstoju. In tudi objektivnih, strokovno preverjenih podatkov, ki jih imamo o teh osebah na voljo, je skoraj vedno precej manj.

Vendar je pri Jezusu drugače. Ne samo zaradi globoke sledi, ki jo je pustil za seboj, temveč tudi zato, ker podatki, ki jih o njem priskrbijo zgodovinski viri, orišejo neko osebnost in pokažejo na dejstva, ki so zelo daleč od predstavljivega in od tega, kar je pripravljen sprejeti nekdo, ki misli, da ni ničesar onstran vidnega in doživetega. Podatki nas privedejo do misli, da je on Mesija, ki naj bi kot novi David prišel vodit svoje ljudstvo, in še več, da je Jezus Sin učlovečenega Boga.

Da bi iskreno sprejeli to povabilo, se je treba zanesti na božjo pomoč, ki je zastonjska in ki podeli sijaj naši razumnosti ter jo pripravi, da v vsej svoji polnosti dojame resničnost, v kateri živimo. Toda govorimo o luči, ki te resničnosti ne izkrivi, temveč jo dopusti doumeti z vsemi njenimi resničnimi odtenki, med katerimi se številni izmuznejo običajnemu pogledu. To je luč vere.

Bibliografija: J. GNILKA, Jesus von Nazareth. Botschaft und Geschichte, Herder, Freiburg 1990; A. PUIG, Jesús. Una biografía, Destino, Barcelona 2005; F. VARO, Rabí Jesús de Nazaret, BAC, Madrid 2005. F. VARO, Sabes leer la Biblia?, Planeta, Barcelona 2006.

Juan Chapa

Copyright © Ediciones Rialp S. A.