Panna Mária sa za nás prihovára

Keď bol Mons. Álvaro del Portillo v Mexiku, rozprával o tom, akú moc má príhovor Panny Márie, "dobrej Matky Božej". Titulky sú k dispozícií po slovensky.

BLAHOSLAVENÝ ÁLVARO DEL PORTILLO