Știri ale cauzei

După ce a strâns mărturiile necesare şi documentele referitoare la faima sa de sfinţenie precum şi favorurile atribuite mijlocirii sale, Cardinalul de Madrid a desemnat o Comisie Delegată pentru a conduce Procesul diecezan privind viaţa şi virtuţile.

Procesul diecezan privind viața și virtuțile a avut loc la Madrid, din 27 februarie 2005 până la 17 martie 2009.